Hopp til innhold

Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD). Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein … Les mer av «Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Ny sykdom påvist hos villrein

Ny sykdom påvist hos villrein

I forbindelse med merking av villrein i Nordfjella fant forskere fra Norsk institutt for naturforskning en døende villreinsimle. Denne ble sendt Veterinærinstituttet for undersøkelse. Foreløpige prøveresultater fra obduksjonen viser at simla hadde prionsykdom. På hjortevilt kaller man slik sykdom for Chronic Wasting Disease (CWD).  Dette er det første dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og … Les mer av «Ny sykdom påvist hos villrein»