Hopp til innhold

Rådyrjakt

Rådyrjakt

Rådyret er vårt minste hjortevilt, og jakt er mest utbredt på Østlandet og i Trøndelag.

Rådyret er vårt minste hjortevilt, og jaktes (Foto: Egill J. Danielsen)

Rådyret er vårt minste hjortevilt, og jaktes (Foto: Egill J. Danielsen)

Rådyr finnes i alle Norges fylker. Det er imidlertid ikke jaktbare bestander i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal sør for Storfjorden og i Troms og Finnmark. I Nordland er det bare jaktbar bestand på Helgelandskysten. Det er ingen som med noen grad av sikkerhet kan si hvor stor rådyrbestanden er i Norge. Men med et årlig jaktuttak i størrelsesorden 30 000 – hvor anslagsvis 60 % av dødeligheten skyldes jakt – er det rimelig å anta at vi har en vinterbestand på omkring 100 000 dyr.

 

Den regulære rådyrjakten foregår mellom 25. september og 23. desember hvert år. Bukkejakten starter likevel allerede 10. august. Under bukkejakten er det ikke tillatt å bruke hund, og rifle er i denne perioden eneste lovlige jaktvåpen. Under den ordinære jakten sverger like fullt mange jegere til bruk av hund, og rådyret kan felles med hagle. Reglen er at boghøyden på hundene ikke får overstige 41 cm – i praksis vil det si dachshunder, drever, beagle og basset. Årsaken til dette er at utholdende jakthunder lett river ihjel rådyr, også på bar mark.

Kilder:

  • Tore Andestad, prosjektleder for NJFFs rapport om bedre rådyrjakt.
  • Vidar Holthe, utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund
  • Wikipedia

Tips til bedre rådyrjakt: