Hopp til innhold

Skrantesjuke (CWD) og hjortevilt

I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease – CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Status for nasjonal kartlegging av skrantesjuke

104141 CWD-prøver undersøkt fra 2016 til dags dato

27 positive tilfeller per dags dato

Innsamlingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet.

Se også detaljert skrantesjukestatistikk på Veterinærinstituttets nettsider. 

Slik smitter skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen?

Våren 2016 ble det registrert CWD, også kalt skrantesjuke, på villrein i Nordfjella. Det var første tilfelle av sykdommen på reinsdyr og det første tilfellet av denne smittsomme prionsykdommen i Europa. Hva er egentlig skrantesjuke, hvordan smitter den og hvorfor er smitterisikoen så stor ved saltsteiner?

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå denne dødelige dyresykdommen. Filmen er laget av Klipp og lim i Trondheim.

Tilfeller av skrantesjuke i Norge

Skrantesyke i Nordfjella: Kan ikke skilles fra klassisk CWD i Nord-Amerika
Skrantesyke hos og hjort: Avviker fra klassisk CWD i Nord-Amerika og kan kalles atypisk CWD
Dato ArtDødsårsakOmrådeTestmaterialeStatusType prionsykdomAlderMer informasjon
20.11.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
26.05.2016Elg (ku)Funnet dødSelbu
Trøndelag
HjerneprøveBekreftet positivAtypisk CWD14 år
23.10.2017*Hjort (kolle)JaktGjemnes
Møre og Romsdal
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD16 årPressemelding fra Mattilsynet * Usikker fellingsdato, oppgitt dato er dato for prøveuttak
20.02.2018Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksen
17.01.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenDiagnosen er basert på ELISA- og western blot-undersøkelse av lymfeknute.
21.06.2017Villrein (bukk)Avlivet
NordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
20.08.2016Villrein (bukk)JaktNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
13.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenhttps://www.vetinst.no/nyheter/bekreftet-skrantesjuke-pa-to-reinsdyrbukker-i-nordfjella
17.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenhttps://www.vetinst.no/nyheter/bekreftet-skrantesjuke-pa-to-reinsdyrbukker-i-nordfjella
15.12.2017Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
16.12.2017Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
07.11.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
15.03.2016Villrein (simle)Observert syk/døendeNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
12.08.2017Villrein (bukk)JaktNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
12.05.2016Elg (ku)AvlivetSelbu
Trøndelag
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD13 år
11.08.2017Villrein (simle)JaktNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
10.09.2016Villrein (simle)JaktNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
06.10.2017Elg (ku) Jakt
Rar oppførsel - sykt dyr - hofteleddslukasjon
Lierne
Trøndelag
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD13 år
01.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenStrekkode 100000078681
05.01.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDUngdyr
29.11.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjerne og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksen
04.10.2017Villrein (bukk)JaktNordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
02.09.2016Villrein (bukk)Jakt* NordfjellaHjerne og lymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWDVoksen*Felt under jakt i 2016. Testet på nytt med lymfeknuter i 2018.
27.10.2018Elg (ku)Avlivet. Avvikende atferd - silbenstumor - hofteleddsluksasjonFlesberg
Buskerud
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD15 år
01.10.2019Elg (ku)JaktSelbu
Trøndelag
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD20 år
før 06.11.2019*Elg (ku)Funnet dødSigdal
Buskerud
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD12 år*Prøven ble tatt 13. november. Dyret døde trolig 1-2 uker før prøveuttak.
før 21.04.2020*Elg (ku)Funnet dødSteinkjer
Trøndelag
Hjerne og lymfeknuteBekreftet positivAtypisk CWD17 år*Nøyaktig dødsdato er ukjent.

Jaktinnsamling 2019

Til sammen 30 000 dyr skal testes for skrantesjuke i løpet av 2019. Mer informasjon om kartleggingen.

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Veiledning til kommunene

På miljodirektoratet.no finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD hos hjortevilt.