Hopp til innhold

Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Leave a comment on Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder
Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Det tok tid før tiltak for å hindre spredning kom på plass. Jegere kommer i direkte kontakt med smittsomt materiale som blod, bein og kjøtt. Uten tiltak, eller om jegere ikke følger disse, er det en risiko for smittespredning over lange avstander med mobile jegere. Tidligere studier av jegeres bevegelser har typisk puttet en GPS-sender … Les mer av «Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder»


skrantesjuke Vilthelse

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Målet er å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av klassisk og atypisk skrantesjuke. Dette er nødvendig for at forvaltningen skal kunne iverksette gode tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2020»


Vilthelse

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Resultatene fra kalvetellinger, som ble utført i juli og oktober, tyder på at flere hundre villreinkalver har bukket under for denne sykdommen. I tillegg kommer et ukjent antall voksne dyr. Dette kommer frem i årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019. Arbeidet med skrantesjuke (CWD) har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved … Les mer av «Fotråte herjer i norske villreinbestander»

skrantesjuke Vilthelse

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad berømmer i en pressemelding innsatsen til jegerne og alle som har bidratt til denne nasjonale dugnaden. CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet istemmer berømmelsen og sier samtidig at behovet for overvåking fortsatt er tilstede. – Selv om mye av høstens jakt er unnagjort, er det viktig at bidragsviljen fortsetter, sier han. Han … Les mer av «Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)»


Hjortevilt og samfunn Villrein Vilthelse Viltkjøtt

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Soppen tar opp i seg radioaktivt cesium, og så blir den spist av villreinen. Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 (en radioaktiv isotop av cesium) er vesentlig redusert i alle villreinområder i forhold til jaktsesongen 2016. Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder. Under den nasjonale … Les mer av «Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein»Forskning Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom. Dette går fram av rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2018. Den … Les mer av «Sju testet positivt for CWD i 2018»