Hopp til innhold

Forskning Villrein Vilthelse

Kan genetikken bidra i bekjempelsen av skrantesjuke hos reinsdyr?

Kan genetikken bidra i bekjempelsen av skrantesjuke hos reinsdyr?

Da villreinbestanden i Nordfjella (sone 1) ble fjernet, ble de drøyt 2400 dyrene undersøkt for smitte. Det ble påvist til sammen 19 positive dyr, og det er gjort genetiske analyser av disse og dyr uten smitte fra samme bestand. Resultatene viser at det foreligger ulik genetisk følsomhet for smittestoffet, og at genvarianter som er vanlige … Les mer av «Kan genetikken bidra i bekjempelsen av skrantesjuke hos reinsdyr?»Elg Forskning Vilthelse

Elgen går på sparebluss om vinteren

Elgen går på sparebluss om vinteren

Om vinteren er det kaldt og begrenset tilgang på mat for elger som lever på den nordlige halvkule. Hvordan takler dyrene dette? Forskere utstyrte tolv elgkyr med en temperaturmåler i vomma, en hjertesensor under huden og et GPS-halsbånd med sensorer som målte aktiviteten og temperaturen i omgivelsene. Alle elgkuene var drektige. Studien ble gjennomført av … Les mer av «Elgen går på sparebluss om vinteren»


Hjorteviltregisteret skrantesjuke Vilthelse

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Alt fallvilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke, som en del av det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. I mange områder tar kommunens ettersøkspersonell ut prøver. Dette skaper litt ekstra arbeid, og derfor kan kommuner som har tatt skrantesjukeprøver av fallvilt søke Miljødirektoratet om tilskudd. Tilskuddet gis som en fast sats per … Les mer av «Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt»


Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Det tok tid før tiltak for å hindre spredning kom på plass. Jegere kommer i direkte kontakt med smittsomt materiale som blod, bein og kjøtt. Uten tiltak, eller om jegere ikke følger disse, er det en risiko for smittespredning over lange avstander med mobile jegere. Tidligere studier av jegeres bevegelser har typisk puttet en GPS-sender … Les mer av «Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder»


skrantesjuke Vilthelse

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Målet er å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av klassisk og atypisk skrantesjuke. Dette er nødvendig for at forvaltningen skal kunne iverksette gode tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2020»


Vilthelse

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Resultatene fra kalvetellinger, som ble utført i juli og oktober, tyder på at flere hundre villreinkalver har bukket under for denne sykdommen. I tillegg kommer et ukjent antall voksne dyr. Dette kommer frem i årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019. Arbeidet med skrantesjuke (CWD) har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved … Les mer av «Fotråte herjer i norske villreinbestander»