Hopp til innhold

Vilthelse Viltkjøtt

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Leave a comment on Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt
Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

I 2019 ble det tatt i alt 4205 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 3,6 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Funn av veksthormoner anses innen det som naturlig skilles ut i kroppen (endogene hormoner). Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Høyt innhold … Les mer av «Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt»


Elg Forskning Vilthelse

Elgen går på sparebluss om vinteren

Leave a comment on Elgen går på sparebluss om vinteren
Elgen går på sparebluss om vinteren

Om vinteren er det kaldt og begrenset tilgang på mat for elger som lever på den nordlige halvkule. Hvordan takler dyrene dette? Forskere utstyrte tolv elgkyr med en temperaturmåler i vomma, en hjertesensor under huden og et GPS-halsbånd med sensorer som målte aktiviteten og temperaturen i omgivelsene. Alle elgkuene var drektige. Studien ble gjennomført av … Les mer av «Elgen går på sparebluss om vinteren»


Hjorteviltregisteret skrantesjuke Vilthelse

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Alt fallvilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke, som en del av det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. I mange områder tar kommunens ettersøkspersonell ut prøver. Dette skaper litt ekstra arbeid, og derfor kan kommuner som har tatt skrantesjukeprøver av fallvilt søke Miljødirektoratet om tilskudd. Tilskuddet gis som en fast sats per … Les mer av «Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt»


Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Det tok tid før tiltak for å hindre spredning kom på plass. Jegere kommer i direkte kontakt med smittsomt materiale som blod, bein og kjøtt. Uten tiltak, eller om jegere ikke følger disse, er det en risiko for smittespredning over lange avstander med mobile jegere. Tidligere studier av jegeres bevegelser har typisk puttet en GPS-sender … Les mer av «Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder»


skrantesjuke Vilthelse

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Målet er å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av klassisk og atypisk skrantesjuke. Dette er nødvendig for at forvaltningen skal kunne iverksette gode tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2020»


Vilthelse

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Fotråte herjer i norske villreinbestander

Resultatene fra kalvetellinger, som ble utført i juli og oktober, tyder på at flere hundre villreinkalver har bukket under for denne sykdommen. I tillegg kommer et ukjent antall voksne dyr. Dette kommer frem i årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019. Arbeidet med skrantesjuke (CWD) har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved … Les mer av «Fotråte herjer i norske villreinbestander»

skrantesjuke Vilthelse

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad berømmer i en pressemelding innsatsen til jegerne og alle som har bidratt til denne nasjonale dugnaden. CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet istemmer berømmelsen og sier samtidig at behovet for overvåking fortsatt er tilstede. – Selv om mye av høstens jakt er unnagjort, er det viktig at bidragsviljen fortsetter, sier han. Han … Les mer av «Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)»