Hopp til innhold

Jegerens rettigheter og plikter

Ettersøkshund

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Både fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruksen om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Ny instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund gjelder fra 1.april 2016.

Jaktleder

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst stiller krav om at jaktlag som jakter elg, hjort og bjørn skal ha en jaktleder. Jaktlederens oppgaver vil være å koordinere jakt og felling, og påse at utøvelsen foregår sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med offentlige bestemmelser.

Lover og forskrifter

Sentrale lover og forskrifter for jakt på hjortevilt.

Sett elg og sett hjort

Kommunen kan pålegge jegerne å registrere sett elg eller sett hjort. Disse registeringene gjøres primært på jaktfeltnivå, og jaktleder er ansvarlig for at observasjonene blir registrert.

Sett elg- og sett hjort-skjemaene kan registreres elektronisk på www.settogskutt.no, eller leveres kommunen på papirskjema.

Viktige datoer

01.04: Jaktåret starter
01.05: Frist for rapportering av jaktstatistikk til SSB
10.08-23.12: Jakt på voksen rådyrbukk
25.09-23.12: Rådyrjakt
20.08-30.09: Villreinjakt
01.09-23.12: Hjortejakt
25.09-31.12: Elgjakt
01.09-23.12: Elgjakt i Guovdageaidnu – Kautokeino og Kárášjohka – Karasjok

Jegerregisteret

Skal du drive jakt eller fangst i Norge, må du være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften for inneværende jaktår. Bevis for betalt jegeravgift, gyldig våpenkort og attestert skyteprøve skal alltid være med når du er på jakt.

Du kan både bestille jegeravgiftskort og betale jegeravgiften på Brønnøysundregistrenes nettsider

Jaktradio og konsesjonsplikt

Det er konsesjonsplikt på alle jaktradioer.  Søknadsskjema deles ut av forhandler, og sendes deretter NJFF sammen med kopi av betalt jegeravgift (krav for å få konsesjon). Konsesjonspapirene skal følge med under bruk av jaktradioen.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NK) har delegert myndighet til Norges Jeger- og Fiskerforbund for å administrere de seks jaktradiofrekvensene som skal dekke behovet for kommunikasjon mellom jegere som utøver lagsjakt.

Våpenkort

Skal du søke om våpen til jakt må du legge ved dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregisteret. Søknadsskjema får du på ditt lokale politikontor. Aldersgrensen er 18 år for rifle og hagle.

Skyteprøve

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Du kan avlegge skyteprøve gjennom Norges Jeger‑ og Fiskerforbunds (NJFF) lokallag eller Det frivillige Skyttervesen (DFS).

Skadeskyting og ettersøk

Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter storvilt eller kongeørn, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig.

Skadeskytingen skal meldes fra til jaktrettshaver og kommunen eller politimyndighet ved utløpet av den dagen skytingen fant sted, dersom dyret ikke ble funnet.

Jaktlaget skal fortsette ettersøket ut neste dag. Dette gjelder om det påskutte dyret oppholder seg innenfor eget vald uavhengig av jaktfelt.

Resultatet av dette ettersøket meldes også til kommunen, og kommunen avgjør hva som eventuelt skal foretas videre, herunder om jeger/jaktlag skal pålegges videre ettersøk eller om ettersøket skal avsluttes.

Preparering av vilt

Preparering omfatter all bearbeiding av dødt vilt med sikte på varig konservering. Koking og bleking av hodeskaller av lovlig jaktbytte omfattes ikke av begrepet preparering. Det samme gjelder buntmaker- og garverivirksomhet.

Miljødirektoratet

På Miljødirektoratets nettsider finner du informasjon om retten til å drive jakt og fangst i Norge, og hvilke lover og regler som gjelder for jegere og fangstfolk.

Jaktrapportering

Har du løst jegeravgift i inneværende jaktår? Alle som betaler jegeravgift er pålagt å rapportere fra årets jakt til den offentlige statistikken, som Statistisk sentralbyrå samler inn på vegne av viltmyndighetene.

Rapporteringsplikten gjelder uansett om du har vært på jakt eller ikke, og vilkårlig av om du har felt noe. Rapporteringsfrist er 1. mai. Jegere som ikke rapporterer innen den tid blir ilagt en tilleggsavgift på 195 kroner, som blir lagt til jegeravgiften neste år.

 

Rapporteringa kan gjøres enten ved å sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller ved rapportere elektronisk på jakt.ssb.no. Alt du trenger for å rapportere er jegernummeret ditt – det står på Jegeravgiftskortet – og ditt postnummer.