Hopp til innhold

Nyhetsbrev skrantesjukeHjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.
Gå til Hjorteviltregisteret. 

Miljøkommune-forside
Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling.

Gå til Miljøkommune

Nyheter

Sone 2 i Nordfjella: Fellingsarbeid for å friskmelde for skrantesjuke

Som et ledd i arbeidet med å friskmelde reinbestanden i sone 2 i Nordfjella for CWD-smitte, ble 52 rein felt i et ekstraordinært uttak. Dette skjedde i perioden 26. februar til 12. april. Fellingen ble utført av fem ansatte fra Statens naturoppsyn og fire lokalt ansatte. Mattilsynet førte tilsyn med dyrevelferd og dyrehelse.

Les saken

Jakttid og kvote for villrein på Hardangervidda er bestemt

Klagene på dispensasjon for rein bukkekvote og kvotevedtaket til Villreinnemnda for Hardangervidda-området er nå avgjort. Det tildelast 6 000 fellingsløyve på vaksen villreinbukk på Hardangervidda i år. Det er utvida jakttid på villreinbukk, både i Nordfjella og Hardangervidda.

Les saken

Innfører strengere regler for å hindre smitte av skrantesjuke i Nordfjella

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. I tillegg er det forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området. Grinder og lemmer rundt salteplasser som er satt opp skal bli stående. Det er fremdeles tillatt å benytte strøsalt.

Les saken

Forsvarlig bekjempelse eller uforsvarlig hastverk?

Flere er skeptiske til tiltakene Mattilsynet og Miljødirektoratet kommer med for å stanse utbredelsen av skrantesjuke. Er dette tempoet forsvarlig, eller forhaster vi oss?

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. Her har vi samlet informasjon og veiledninger om vilt og trafikk.

Jegerprøven

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Jegerprøven gir deg innsikt i hva jakta handler om og er påkrevd for at du skal få lov til å jakte. Les mer om hvordan du blir jeger, og hvor du kan ta jegerprøven.

CWD – skrantesjuke

I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er sykdommen også dokumentert på flere dyr i Norge. Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Viltkjøtt

Enten du foretrekker elgkjøtt, hjortestek, eller rådyrkarbonader – mange mennesker er begeistret for smaken av vilt. Det er ikke uten grunn at viltkjøtt høstet fra våre skoger og fjell anses som festmat i både offentlige og private sammenhenger. Les mer om viltkjøtt og kjøttbehandling.

Arrangementer

Arrangør:
lørdag
3
august

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs over 8 timer. Les mer    
Arrangør:
lørdag
3
august

Slakting utvommingskurs

Hvordan vomme ut og og flå et hjortevilt. Her får du lære grunnleggende slakteteknikk og flåteknikk både for felt og…
Arrangør:
søndag
4
august

Partering av hjortevilt

Hva går i gryta og hva blir til kjøttdeig? Hva passer som stek og hvor ligger biffene? Spørsmålene melder seg…

Alle arrangementer

Nyheter fra andre medier

25. juni 2019

Meld i fra om du ser to små kje

Et rådyr døde momentant da det ble påkjørt på fylkesvei 1 ved Sørlandet Camping på Sannes ved midnatt.Tore Myrberg Foto:...…

Kilde: iRisør

25. juni 2019

Drikkevannsskandalen: Sjekket gamle prøver - fant ikke uvanlig mye Campylobacter

I dag har vi fått svar på prøvene vi tok ut av avføring fra hund og hjort fra toppen av…

Kilde: VG Nett

24. juni 2019

Vil ikkje ha nye turisthytter i villreinområdet

Vil ikkje ha nye turisthytter i villreinområdet.... Fleirtalet i kommunestyret i Nore og Uvdal vil verken ha nye turisthytter, andre…

Kilde: Hallingdølen

24. juni 2019

Forvaltningsregimet er i endring - naturen er taperen

I april 2019 ble det kjent at departementet godkjente oppføring av en hyttelandsby med over 500 hytter og leiligheter samt…

Kilde: Harvest

24. juni 2019

Bærekraftig utvikling - hva nå?

Det til tross for at Fylkesmannen sa nei og Klima- og miljødepartementet frarådde utbyggingen fordi deler av utbyggingen vil skje…

Kilde: Naturviterne

24. juni 2019

Varsko fra forskere: Mikroorganismers rolle i klimasystemet ignoreres

Ett eksempel er blåtunge, en virussykdom hos drøvtyggere og hjortedyr, som nå er på frammarsj i Europa.

Kilde: Universitetet for miljø- og biovitenskap

24. juni 2019

Sone 2 i Nordfjella: Fellingsarbeid for å friskmelde for skrantesjuke

Fellingsarbeid for å friskmelde for skrantesjuke.... Som et ledd i arbeidet med å friskmelde reinbestanden i sone 2 i Nordfjella…

Kilde: Hjortevilt

24. juni 2019

Jakttid og kvote for villrein på Hardangervidda er bestemt

Jakttid og kvote for villrein på Hardangervidda er bestemt.... Klagene på dispensasjon for rein bukkekvote og kvotevedtaket til Villreinnemnda for…

Kilde: Hjortevilt