Hopp til innhold

Hjorteviltportalen

Hjorteviltportalen driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kontakt

Redaktør: Jørn Fremstad, NINA
E-post: post@hjortevilt.no

Norsk institutt for naturforskning
Sentralbord: 73 80 14 00
E-post: firmapost@nina.no
Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet

Øvrige bidragsytere og samarbeidspartnere

Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr

På Hjorteviltportalen finner du bidrag fra og lenker til de mange aktørene som jobber med forvaltning av, jakt på og anvendelse av elg, hjort, villrein og rådyr – blant annet kan du finne:

  • Fakta om hjorteviltartene elg, hjort, villrein og rådyr.
  • Praktisk informasjon om jakt og forvaltning av hjortevilt.
  • Om hjortevilt i et samfunnsperspektiv.
  • Nyheter om hjortevilt, både fra forskning og media.
  • Skjemaer, rapporter og annet materiale.

Mål

  • Hjorteviltportalen skal fylle en viktig rolle i hjorteviltforvaltningen gjennom å ha oppdatert og faglig informasjon av høy kvalitet.
  • Nettsiden hjortevilt.no skal være det mest brukte nettstedet for alle som søker kunnskap om hjorteviltartene.
  • Målgruppene er kommuner, rettighetshavere og jegere, samt andre på jakt etter kunnskap.
  • Portalen skal være en toveis kanal mellom de som ønsker å informere og de som vil bli informert. Dessuten skal den være organisk; det vil si i endring og kontinuerlig forbedring for best å møte behovet hos brukerne.