Hopp til innhold

Jakt skrantesjuke

Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett

Jakta er i gang og mange jegere skal sende inn skrantesjukeprøver. Vi ønsker å minne om hvor viktig det er at prøvetakingen og registeringen av prøvene gjøres korrekt.

Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett
Uttak av hjerneprøve. Foto: Sylvie Benestad,Veterinærinstituttet

Jegere i utvalgte områder deltar i den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke. Mange jegere har derfor fått tildelt informasjon og utstyr for å ta ut hjerne- og lymfeknuteprøver. Jobben jegerne gjør er utrolig viktig, og alle prøvene vi får analysert er betydningsfulle i arbeidet med å kartlegge skrantesjuke.

For å få analysert prøvene må imidlertid prøvematerialet være av god nok kvalitet, og derfor er det viktig å følge instruksjonen godt. Det er også viktig at dyret ikke avlives med skudd mot hodet, fordi  hjernen blir ødelagt av dette.

På Hjorteviltportalen finner du videoer som forklarer hvordan prøvene skal tas ut.

Jeger må registrere prøver og felte dyr

Det er viktig at prøveglassene merkes tydelig, og at alle jegere registrerer sine felte dyr og prøvene på www.hjorteviltregisteret.no. Dette gjør at du som jeger raskt får svar på prøven i Hjorteviltregisteret.

På Hjorteviltportalen finner du informasjon om hvordan prøvene skal registreres og merkes, og hvordan du finner svar på din prøve. En ny side og en ny app skal gjøre det enklere å registrere opplysninger i forbindelse med jakt på hjortevilt.

Negativt svar på prøve fra Våmur-Roan

En innledende test på hjernemateriale fra en villrein skutt i Våmur-Roan villreinområde i Telemark ga svakt utslag på skrantesjuke. Veterinærinstituttet har sammenstilt all informasjon og konkludert med at dyret ikke hadde skrantesjuke. Med denne type analyser vil det være noen prøver som innledningsvis slår ut positivt, men som ved nærmere analyser viser seg å være negative.

Hjorteviltportalens samleside med informasjon om innsamling av skrantesjukeprøver fra jakt

Veiledning til jegere 2019 (pdf)

Video – slik tar du hjerneprøve (fra Veterinærinstituttet)

Video – slik tar du hjerneprøve (fra NINA)

Video – uttak av lymfeknute (fra Veterinærinstituttet)

Video – uttak av lymfeknute (fra NINA)