Hopp til innhold

skrantesjuke

Bekjempelsen av skrantesjuke fortsetter – mange tiltak gjennomført i 2019

Bekjempelsen av skrantesjuke fortsetter  – mange tiltak gjennomført i 2019

Kartlegging av skrantesjuke Kartleggingen for å få oversikt over utbredelse av sykdommen fortsatte i 2019, og mer enn 30 000 prøver fra hjortedyr ble analysert. Nordfjella sone 1, hvor den smittsomme, klassiske formen av CWD hos villrein ble funnet, ligger nå i brakk på tredje året. Kontaktbestander må være «friskmeldt» før rein kan reetableres til … Les mer av «Bekjempelsen av skrantesjuke fortsetter – mange tiltak gjennomført i 2019»
Hjorteviltregisteret skrantesjuke Vilthelse

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt

Alt fallvilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke, som en del av det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. I mange områder tar kommunens ettersøkspersonell ut prøver. Dette skaper litt ekstra arbeid, og derfor kan kommuner som har tatt skrantesjukeprøver av fallvilt søke Miljødirektoratet om tilskudd. Tilskuddet gis som en fast sats per … Les mer av «Kommuner kan få penger til skrantesjukeprøver av fallvilt»
Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder

Det tok tid før tiltak for å hindre spredning kom på plass. Jegere kommer i direkte kontakt med smittsomt materiale som blod, bein og kjøtt. Uten tiltak, eller om jegere ikke følger disse, er det en risiko for smittespredning over lange avstander med mobile jegere. Tidligere studier av jegeres bevegelser har typisk puttet en GPS-sender … Les mer av «Supermobile jegere i skrantesykens tidsalder»


skrantesjuke Vilthelse

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Kartlegging av skrantesjuke i 2020

Skrantesjuke ble påvist i Norge våren 2016, og siden da er det brukt mye ressurser på kartlegging. Målet er å kartlegge forekomst og geografisk utbredelse av klassisk og atypisk skrantesjuke. Dette er nødvendig for at forvaltningen skal kunne iverksette gode tiltak for å begrense eller bekjempe denne sykdommen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2020»


Forskning Forvaltning skrantesjuke Villrein

Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke

Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke

Skrantesjuke ble første gang oppdaget i Norge på en villrein i Nordfjella villreinområde i mars 2016. For å forsøke å utrydde sykdommen i området, og for å hindre smitte til andre villreinområder og til andre hjortedyr, ble hele villreinsstammen i Nordfjella sone 1 avlivet. Området er nå brakklagt, med planer om å bygge opp igjen … Les mer av «Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke»


Elg skrantesjuke

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal

Elgen ble funnet i november av jegere som kom tilfeldig over det døde dyret. Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing, og det ga utslag på atypisk skrantesjuke. Elgen var 12 år gammel. Samtlige seks elger som har testet positivt på skrantesjuke i Norge har vært 12 år eller eldre. Alle er blitt aldersbestemt … Les mer av «Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal»