Hopp til innhold

Forskning Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Sju testet positivt for CWD i 2018

Leave a comment on Sju testet positivt for CWD i 2018
Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom. Dette går fram av rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2018. Den … Les mer av «Sju testet positivt for CWD i 2018»Elg Forvaltning Hjort Jakt skrantesjuke Vilthelse

Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort

Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort

Forekomst og aktivitet av elg og hjort i området er ansett som en av de største risikofaktorene for spredning av skrantesjuke utenfor Nordfjella. Derfor foreslår direktoratet å starte jakta på elg og hjort 15. august i 2020 og 2021 utvide jakta på elg og hjort fra 1. januar – 31. januar i 2020, 2021 og … Les mer av «Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort»Jakt skrantesjuke

Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett

Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett

Jegere i utvalgte områder deltar i den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke. Mange jegere har derfor fått tildelt informasjon og utstyr for å ta ut hjerne- og lymfeknuteprøver. Jobben jegerne gjør er utrolig viktig, og alle prøvene vi får analysert er betydningsfulle i arbeidet med å kartlegge skrantesjuke. For å få analysert prøvene må imidlertid prøvematerialet … Les mer av «Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett»Jakt skrantesjuke

Vil kun ha hjernevev og lymfeknute

Vil kun ha hjernevev og lymfeknute

– CWD-prøvene håndteres på et spesialisert smittelaboratorium, og derfor er det viktig å sende kun hjernevev og lymfeknute. Noen ganger opplever vi at jegere legger ved andre typer prøver sammen med CWD-prøvene, men da vil ikke de andre prøvene komme dit de skal, sier CWD-koordinator Jørn Våge i Veterinærinstituttet. Skrantejsuke er en smittsom prionsykdom som … Les mer av «Vil kun ha hjernevev og lymfeknute»


skrantesjuke

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella

– I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet. Skrantesjukesmitten ligger fremdeles i terrenget i Nordfjella. I følge den siste risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø utgjør salteplassene i Nordfjella stedene med mest smitte, … Les mer av «Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Villrein felt i Nordfjella sone 1

Villrein felt i Nordfjella sone 1

– Sporene ble observert fredag, og meldt inn til meg lørdag formiddag av en tidligere fjelloppsynsmann. Helikopter og mannskap ble raskt sendt ut og ei villreinsimle ble skutt vest for Mønin i Ål kommune, opplyser fellingsleder Petter Braaten i SNO. Ikke smittet av skrantesjuke Simla ble rutinemessig testet for skrantesjuke, og prøvesvaret viste at den … Les mer av «Villrein felt i Nordfjella sone 1»