Hopp til innhold

skrantesjuke Vilthelse

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

Seminaret samlet norske, amerikanske og canadiske eksperter som belyste ulike problemstillinger og skisserte mulige forvaltningsmessige tiltak som kan benyttes for å begrense spredning og utryddelse av skrantesjuke. Opptak fra seminaret i Felix konferansesenter i Oslo. Bekjempelsen av Chronic Wasting Disease i fokus (Veterinærinstituttet) Invitasjon til seminar: Bekjempelse av skrantesjuke i Norge – hvilke strategier er best? … Les mer av «Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?»


Hjorteviltregisteret Jakt skrantesjuke Vilthelse

CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

Feilsøking – hvorfor finner du ikke svar på din prøve? Resultatet er ennå ikke importert til Hjorteviltregisteret. Søk igjen på et senere tidspunkt. Tidspunktene Hjorteviltregisteret oppdateres daglig kl. 01:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 og 16:30. Kjevelappen har blitt feilregistrert, slik at helseprøve for dyret ikke er opprettet i Hjorteviltregisteret. Ta kontakt med kommunen for å … Les mer av «CWD-prøver i Hjorteviltregisteret»


Hjort Jakt skrantesjuke Vilthelse

Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Det er dokumentert fire tilfeller av CWD, eller skrantesyke, i Norge. To på villrein, og to på elg. Miljødirektoratet og Mattilsynet kartlegger nå hvor utbredt sykdommen er. Til sammen 15 000 hjortedyr skal testes for sykdommen i høst, 4.200 av disse fra høstjakta. For å finne ut om et dyr er smittet, må en hjerneprøve … Les mer av «Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Fredag forrige uke ble en villreinflokk på 323 dyr drept av lynnedslag i Vinje kommune i Telemark. Som et ledd i den pågående nasjonale kartleggingen av CWD (chronic wasting disease), eller skrantesyke, ble det tatt hjerneprøver av alle voksne dyr for å sikre et større prøvemateriale fra villrein. Ingen CWD-smitte Veterinærinstituttets analyser viser nå at ingen … Les mer av «Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD»


skrantesjuke Vilthelse

Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD

Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD

I høringsbrevet foreslår Mattilsynet: et forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge. et krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker. et forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD. et forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr. en utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og … Les mer av «Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD»


Elg skrantesjuke Vilthelse

Nytt tilfelle av CWD på elg

Nytt tilfelle av CWD på elg

Dette er det tredje dokumenterte tilfellet av CWD på hjortevilt i Norge opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Mattilsynet jobber sammen med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet for å kartlegge hvor utbredt sykdommen er. Det vil nå tas flere prøver av dyr over hele landet, og planer for en systematisk kartlegging av hjortedyr vil være klar i løpet av … Les mer av «Nytt tilfelle av CWD på elg»


Elg Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Prionsykdom påvist hos elg

Prionsykdom påvist hos elg

Elgkua ble avlivet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag 12. mai, og sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet som påviste sykdommen, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Sykdommen chronic wasting disease (CWD), eller prionsykdom, er velkjent blant hjortedyr i Nord-Amerika, men har ikke vært kjent i Norge før april i år. Da ble det påvist CWD hos ei villreinsimle … Les mer av «Prionsykdom påvist hos elg»


Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD). Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein … Les mer av «Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Ny sykdom påvist hos villrein

Ny sykdom påvist hos villrein

I forbindelse med merking av villrein i Nordfjella fant forskere fra Norsk institutt for naturforskning en døende villreinsimle. Denne ble sendt Veterinærinstituttet for undersøkelse. Foreløpige prøveresultater fra obduksjonen viser at simla hadde prionsykdom. På hjortevilt kaller man slik sykdom for Chronic Wasting Disease (CWD).  Dette er det første dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og … Les mer av «Ny sykdom påvist hos villrein»