Hopp til innhold

Jakt skrantesjuke

Kan bli ventetid på CWD-prøver

Jegere som sender inn hjernevev og lymfeknute fra hjortedyr for testing av skrantesjuke må regne med at det kan ta noe tid å få resultatet av prøven.

Kan bli ventetid på CWD-prøver
Det kan unntaksvis ta noe lengre tid enn én dag å få svar på skrantesjuke-prøver. Foto: Agnete Brun

Veterinærinstituttet har tidligere besvart alle mottatte skrantesjuke/CWD-prøver samme dag som de er blitt mottatt. På grunn av nåværende ressurssituasjon vil det unntaksvis kunne ta noe lengre tid å svare.

Vi gjør vårt beste for å  besvare prøver så raskt som mulig og ber om at innsender ikke ringer for å høre om prøven er ferdig. Dette vil bare forsinke arbeidet med å besvare prøver. Vi beklager ulempen den eventuelle forsinkelsen vil medføre for våre brukere.

Veterinærinstituttet vil kun ha hjernevev og lymfeknute

Hjorteviltportalens samleside med informasjon om innsamling av skrantesjukeprøver fra jakt