Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Villrein felt i Nordfjella sone 1

Ei villreinsimle ble felt av Statens naturoppsyn (SNO) i Nordfjella sone 1 lørdag 13. juli. Villreinen testet negativt for skrantesjuke (CWD).

Villrein felt i Nordfjella sone 1
Denne simla ble felt av Statens naturoppsyn i Nordfjella sone 1 lørdag 13. juli. Villreinen testet negativt for skrantesjuke. Foto: Statens naturoppsyn

– Sporene ble observert fredag, og meldt inn til meg lørdag formiddag av en tidligere fjelloppsynsmann. Helikopter og mannskap ble raskt sendt ut og ei villreinsimle ble skutt vest for Mønin i Ål kommune, opplyser fellingsleder Petter Braaten i SNO.

Ikke smittet av skrantesjuke

Simla ble rutinemessig testet for skrantesjuke, og prøvesvaret viste at den ikke var smittet av den dødelige sykdommen. 19 av snaut 7 500 undersøkte villrein har så langt testet positivt for skrantesjuke i Norge.

Den siste kjente flokken med villrein i Nordfjella sone 1 ble felt 25. februar 2018, og etter det er 15 enkeltdyr skutt. SNO patruljerer området med jevne mellomrom, for å sikre at det er tomt for reinsdyr. Ifølge saneringsplanen for Nordfjella sone 1 skal området ligge brakk i minst fem år og reetableres med friske villrein så snart som mulig.

Ønsker tips om observasjoner

– Vi har gått gjennom området flere ganger uten å se dyr. Det er vanskelig å si om denne simla har vandret inn i Nordfjella sone 1 etter at fellingsoppdraget ble avsluttet, eller om den har greid i stikke seg vekk i området fram til nå. Uansett er det flott at folk melder i fra om observasjoner av dyr i sone 1, sier Braaten.

Dødelig prionsykdom

Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom som fins hos hjortedyr. I Europa er klassisk skrantesjuke, den smittsomme varianten, bare funnet hos villrein fra Nordfjella. En atypisk variant er i Norge funnet på fire elg og en hjort, samtlige eldre dyr. Det antas at sistnevnte variant av sykdommen ikke er smittsom.

Over 75 000 prøver fra hjortedyr er undersøkt for skrantesjuke i Norge etter at det første tilfellet ble oppdaget i 2016. Det inkluderer tamrein og oppdrettshjort. Kartleggingen av skrantesjuke hos hjortevilt baserer seg i stor grad på prøver fra jakt.

Les mer om skrantesjuke