Hopp til innhold

Jegerprøven

Jegerprøveinstruktør

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører.

Slik blir du jeger

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Er du interessert i naturen og liker å være mye ute, enten alene eller med venner? Da bør du ta Jegerprøven, som gir deg innsikt i hva jakta handler om – og som er påkrevd for at du skal få lov til å jakte.

Jakt kan være så mangt, alt fra stille lytting etter en harelos til actionfylt jakt på ender og duer. Alt fra lettbeint gange på støkkjakt etter rype til tungt slit med å frakte heim verdifullt kjøtt fra elgskogen. Alt fra sosial lagsjakt etter hjort og rådyr til ensom vandring i reinsfjellet.

Jegerprøven

Obligatorisk kurs

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst.

Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

 

Hvor kan du ta jegerprøven?

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. Disse er:

  • Studieforbundet Folkeuniversitetet
  • Studieforbundet næring og samfunn
  • Studieforbundet natur og miljø
  • Studieforbundet AOF
  • Samisk Studieforbund

I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. Kursarragør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Tilbudet om obligatoriske kurs varierer fra kommune til kommune. Lokale studieorganisasjoner tilbyr kurset gjennom studiekatalogene sine, eller de kan annonsere kurs i aviser og tidsskrift. Kommunene, lokale studieorganisasjoner og jeger- og fiskerforeninger kan også gi svar på spørsmål om jegerprøven.

Hva kreves av en hjorteviltjeger?

Når du har tatt jegerprøven, må du betale den årlige, statlige jegeravgifta gjennom jegerregisteret. Det er ulike satser etter om du skal jakte elg, hjort eller villrein, eller annet vilt.

For å jakte storvilt må du i tillegg årlig avlegge skyteprøve. Skyteprøven består av to deler, obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur.

For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub.

Du kan jakte storvilt fra du er fylt 18 år.

Opplæringsjakt

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.