Hopp til innhold

Statistikk og databaser

Dyreposisjoner

På dyreposisjoner.no kan du følge GPS-merka dyr som inngår i forskjellige telemetriprosjekt. Innsynet er åpent for alle, men krever registrering og innlogging.

Hjortmerk

GPS-merking gir kunnskap om hjortens trekkmønster og bruk av areal, på WebGIS Hjortmerk kan du følge vandringene til GPS-merka hjort.

Viltkamera

Norsk institutt for naturforskning har satt ut viltkameraer med bevegelsessensorer på mer enn 200 lokaliteter over hele landet. Bilder og video av alle artene legges fortløpende ut på nettsiden.

Sett rein

Databasen Sett rein skal gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder. Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, ved SNO, og Artsdatabanken.