Hopp til innhold

Forskning Forvaltning skrantesjuke Villrein

Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke

Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke

Skrantesjuke ble første gang oppdaget i Norge på en villrein i Nordfjella villreinområde i mars 2016. For å forsøke å utrydde sykdommen i området, og for å hindre smitte til andre villreinområder og til andre hjortedyr, ble hele villreinsstammen i Nordfjella sone 1 avlivet. Området er nå brakklagt, med planer om å bygge opp igjen … Les mer av «Sju av ti støttet myndighetenes avgjørelse om å felle villreinstammen i Nordfjella grunnet skrantesjuke»


skrantesjuke Villrein

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2

– Dessverre er avliving nødvendig for å ta prøver som kan gi sikre svar på om en rein er smittet av skrantesjuke. For å friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2 i henhold til Mattilsynets kriterier og målsetning om framdrift er det nødvendig med et større antall prøver og dermed et større uttak enn det som … Les mer av «Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2»Jakt

Ny modell viser om jakta er human

Ny modell viser om jakta er human

Modellen er utviklet for riflejakt på pattedyr med ekspanderende jaktkuler, og er publisert i Scientific Reports. Hovedforfatter er Sigbjørn Stokke, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Bjørnar Ytrehus, veterinær i NINA, har bidratt. Definerer human jakt – Vi har utviklet en modell som tar utgangspunkt i den maksimale strekning som arter av ulik vekt … Les mer av «Ny modell viser om jakta er human»Villrein

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

Den 8. mai 2018 inngikk Landbruks- og matdepartementet, Nordfjellarådet, Klima- og miljødepartementet, og ordførarane i Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol ein intensjonsavtale om felles kamp mot skrantesjuka (CWD). – Eg er svært nøgd med at vi har fått denne avtala på plass og ønsker utvalet lukke til i arbeidet med å utforme programmet, seier … Les mer av «Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein»


skrantesjuke

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2018. Alle prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Hvis det ikke er grunnlag for å gå videre med prøven vil jegere som sender inn prøver får svar innen 24 timer, fra prøven ankommer Veterinærinstituttet. Dermed styres den daglige arbeidsmengden … Les mer av «CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord»


Villrein

Årets villreinfoldere på nett

Årets villreinfoldere på nett

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne. I fjor … Les mer av «Årets villreinfoldere på nett»


Mange kurs framover

Mange kurs framover

I vår kalender, som du også finner på forsiden, legger vi inn relevante arrangementer. Kalenderen bugner av kurs i september, alt fra parteringskurs til feltkontrollørkurs. Så her er det muligheter for å ta seg en pause i jakta og få litt kunnskapspåfyll. Gi oss gjerne i tips dersom du vet om relevante kurs som vi … Les mer av «Mange kurs framover»


Elg Forvaltning Hjort Jakt

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Jegernes observasjoner har stor betydning for overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Hvert år registrerer flere tusen jegere opplysninger fra elg- og hjortejakta på www.settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommune. Jegerne registrerer antall hjort og elg som felles, samt dyr de observerer under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse dataene, kalt sett hjort- … Les mer av «Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort»