Hopp til innhold

Elg Hjort skrantesjuke Vilthelse

Vil halvere bestanden av hjortevilt i Nordfjella

Miljødirektoratet ber 15 kommuner om å legge til rette for å felle mer hjort og elg i Nordfjella-regionen. Hensikten er å redusere faren for at den smittsomme og dødelige skrantesjuken (CWD) sprer seg.

Vil halvere bestanden av hjortevilt i Nordfjella
Bestanden av hjort og elg må reduseres i Nordfjella-regionen, for å redusere faren for at skrantesjuke skal spre seg. Foto: Espen Lie Dahl, NINA

Målet er å halvere størrelsen på bestanden av hjort og elg i de aktuelle kommunene, i forhold til i 2016. Råd fra den siste rapporten fra Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM) ligger til grunn for anmodningen. Kommunene det gjelder er Ulvik, Lærdal, Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Nes, Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Årdal.

Utgjør den største risikoen

– Tette bestander av hjortedyr utgjør den største risikoen for smitte av skrantesjuke. Derfor ønsker vi at de reduseres fram til smittestatus er avklart, spesielt gjelder det hjortebestanden i Lærdal og Aurland, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Å utrydde skrantesjuke på hjortevilt er et nasjonalt mål. Færre elg og hjort i områder der deler av bestanden har sesongtrekk til Nordfjella villreinområde vil begrense potensiell spredning av smitte av skrantesjuke. Økt felling vil også bidra til at smitte kan oppdages tidligere, eller til friskmelding av bestandene.

– Skrantesjuke er en stor trussel mot både viltlevende og oppdrettede hjortedyr, og det er i felleskapets interesse å redusere bestandene av hjortevilt ut fra hensynet til smittevern. Derfor ber vi kommunene om å innrette den lokale forvaltningen av hjortevilt etter det nasjonale målet om å utrydde skrantesjuke, sier Lund.

Smitter fra miljøet og andre dyr

I desember i fjor kom VKM med en oppdatert vurdering av faktorer som påvirker hvordan smitte av skrantesjuke kan spre seg ut av Nordfjella. I hovedsak dreier det seg om at det kan finnes dyr som allerede er smittebærere, eller at dyr som beveger seg inn i miljøet får i seg smittestoff fra miljøet.

Salteplasser utgjør en spesiell fare for at dyr kan ta opp smitte fra miljøet eller andre dyr. VKM sitt faglige råd for å redusere sannsynligheten for at hjort og elg fører smitte ut av Nordfjella er todelt: Begrense tilgangen til plasser der saltstein er satt ut, og redusere tettheten av hjortevilt i området.

Kan vandre langt

Hjort og elg som beiter i Nordfjella om sommeren kan vandre langt på våren og høsten. De beveger seg fra – og returnerer til – områder som ligger langt unna Nordfjella. Derfor er så mye som 15 kommuner bedt om å legge til rette for at bestandene reduseres. Kommunene har viktige administrative oppgaver i forvaltningen av hjortevilt, og bestemmer retningen for den praktiske forvaltningen av hjort, elg og rådyr lokalt.

Reduksjonen av bestandene er et midlertidig tiltak for å begrense spredning av smitte i Nordfjella sone 1 i brakkleggingsperioden. Den vil vare i minst fem år, fra våren 2018.

 

Vidare arbeid med bestandsreduksjon av hjortevilt i Nordfjella-regionen

Pressemelding fra Lærdal kommune

Les mer om skrantesjuke

Smittespredning av skrantesyke (VKM-rapport)