Hopp til innhold

Vilt og trafikk

Stor etterspørsel etter viltbånd

Vilt og trafikk har så langt sendt ut 100 000 viltbånd til kommuner i hele landet. Nå trykkes et nytt opplag.

Stor etterspørsel etter viltbånd
På viltbåndet finner du informasjon om hva du skal gjøre og hvem du skal ringe dersom ulykken er ute. Foto Camilla Næss.

Informasjonskampanje rettet mot bilister

Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. Gule viltbånd er en viktig del av kampanjen for å øke oppmerksomheten blant bilister.

Viltbåndet inneholder informasjon om hva sjåføren skal gjøre og hvem som skal kontaktes dersom ulykken er ute. Båndet brukes også til å merke ulykkesstedet, slik at viltnemda så raskt som mulig kan spore opp skadet vilt.

–Interessen for viltbånd har vært overveldende, sier Knut Erik Jetlund, prosjektleder for Vilt og trafikk. Viltnemnder, viltforvaltere, ettersøksringer, jaktlag, bedrifter, Statens vegvesen, politiet og enkeltpersoner fra hele landet har tatt kontakt. Til sammen har vi sendt ut 100.000 viltbånd.

Nå trykkes et nytt opplagt, som vil fordeles til interesserte til kostpris.

Kostnad per bånd for mottaker vil variere med størrelsen på bestillingen. Mva og porto kommer i tillegg:

200 stk ca kr 1,35 per viltbånd
500 stk ca kr 0,90 per viltbånd
1000 stk ca kr 0,80 per viltbånd
2000 stk ca kr 0,73 per viltbånd

Bestille viltbånd? Ta kontakt med:

Knut Erik Jetlund (Prosjektleder)
E-post: kejet@online.no
Mobil: 916 83 697

Foto Vilt og trafikk.

Kampanjens målsettinger

  • Bevisstgjøre trafikanten på hvordan redusere risikoen for å kjøre på hjortevilt
  • Informere om hvordan opptre etter en påkjørsel
  • Skape forståelse for den risikoen fallviltmannskapene utsettes for når de rydder opp i veibanen og driver ettersøk

Les mer om kampanjen og prosjektet på viltogtrafikk.no