Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Vilt og trafikk

Tusenvis av hjortevilt dør årlig i trafikken

Tusenvis av hjortevilt dør årlig i trafikken

62 prosent av hjortevilt som ble påkjørt døde, enten direkte eller fordi de måtte avlives av dyrevelferdsmessige årsaker som en følge av skadene, viser tall fra Hjorteviltregisteret. Resten ble enten observert og vurdert til å ha unnsluppet sammenstøtet uten synlige alvorlige skader, eller de ble aldri funnet og utfallet er ukjent. Andelen dyr som ble … Les mer av «Tusenvis av hjortevilt dør årlig i trafikken»


Vilt og trafikk

Her kan du bestille viltbånd

Her kan du bestille viltbånd

I september og oktober 2019 samarbeidet Vilt og trafikk med kampanjen Se og bli sett – Sammen redder vi liv. Denne kampanjen drives  av Power Event AS, som produserte 100 000 viltbånd. Bånd som ikke ble distribuert i kampanjeperioden, blir delt ut gratis så langt beholdningen rekker. Vilt og trafikk fortsetter arbeidet med å skaffe finansiering … Les mer av «Her kan du bestille viltbånd»


Elg Forskning Hjorteviltet Vilt og trafikk

Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike

Til tross for at det er brukt store summer på avbøtende vilttiltak i forbindelse med utbygging av nye samferdselsårer i Norge, foreligger det få etterundersøkelser av slike tiltak. Her gir vi et kort innblikk i resultatene fra Elgprosjektet i Akershus der nettopp vilttiltakenes effektivitet var hovedfokus. Bakgrunn Elgprosjektet i Akershus ble igangsatt for å evaluere … Les mer av «Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike»


Vilt og trafikk

8 800 hjortevilt drept i trafikken

8 800 hjortevilt drept i trafikken

I alt ble 14 100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19, viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår, da rekordmange hjortevilt omkom. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 900 drept av bil og 860 … Les mer av «8 800 hjortevilt drept i trafikken»

Rådyr Vilt og trafikk

Rekordmange rådyr drept i trafikken

Rekordmange rådyr drept i trafikken

Nye tall fra SSBs statistikk Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt viser at  10 800 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i løpet av jaktåret 2016/2017 ble. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var den viktigste dødsårsaken, melder SSB på sine nettsider. Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler Statistikken viser … Les mer av «Rekordmange rådyr drept i trafikken»


Vilt og trafikk

Stor etterspørsel etter viltbånd

Stor etterspørsel etter viltbånd

Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. Gule viltbånd er en viktig del av kampanjen for å øke oppmerksomheten … Les mer av «Stor etterspørsel etter viltbånd»


Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Høysesong for hjorteviltpåkjørsler

Høysesong for hjorteviltpåkjørsler

Påkjørsler av hjortevilt varierer i løpet av året og døgnet. Flest hjortevilt blir påkjørt om vinteren og i den mørke delen av døgnet. Det er flere faktorer som har innvirkning på når hjortevilt påkjøres, blant annet vil mye snø gi flere påkjørsler. Vinter I de typiske vintermånedene desember – februar blir flest elg og hjort … Les mer av «Høysesong for hjorteviltpåkjørsler»