Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Villrein

Bygger hytter i unike villreinområder

Leave a comment on Bygger hytter i unike villreinområder
Bygger hytter i unike villreinområder

Innenfor de ti områdene som i henhold til Naturbase er utpekt som nasjonale leveområder for villrein er det totalt 19 053 fritidsbygg per 1. januar 2019. Hele 6 900 av dem ligger i Rondane, og både Ryfylke og Austhei i Setesdal har betydelig flere enn de øvrige områdene med henholdsvis 2 800 og 2 600, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). … Les mer av «Bygger hytter i unike villreinområder»


Elg Jakt

Har du vært på elgjakt i høst?

Leave a comment on Har du vært på elgjakt i høst?
Har du vært på elgjakt i høst?

Gjennom en spørreundersøkelse bes nå norske elgjegerne om å fortelle om jakta. Svarene vil brukes til å beregne helseeffekten av elgjakt og hvor viktig den oppleves for de nærmere 60 000 elgjegerne i Norge. Har du vært med på elgjakt høsten 2019? Bli med på undersøkelsen her. – Målet vårt er å utvikle analysemodeller som … Les mer av «Har du vært på elgjakt i høst?»


Rådyr

Rådyr gikk tvers over Skandinavia

Leave a comment on Rådyr gikk tvers over Skandinavia
Rådyr gikk tvers over Skandinavia

– Rådyr kan bevege seg over store områder, men dette har vandret veldig langt. Vi vet at et GPS-merket rådyr gikk fra Gol til Hardangerfjorden, en strekning på om lag 13 mil i luftlinje, sier forsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Fra øst til vest på 21 måneder Ifølge forskere ved Sveriges … Les mer av «Rådyr gikk tvers over Skandinavia»


skrantesjuke Vilthelse

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad berømmer i en pressemelding innsatsen til jegerne og alle som har bidratt til denne nasjonale dugnaden. CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet istemmer berømmelsen og sier samtidig at behovet for overvåking fortsatt er tilstede. – Selv om mye av høstens jakt er unnagjort, er det viktig at bidragsviljen fortsetter, sier han. Han … Les mer av «Veterinærinstituttet har testet 90 000 hjortedyr for skrantesjuke (CWD)»


Hjortevilt og samfunn Villrein Vilthelse Viltkjøtt

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Soppen tar opp i seg radioaktivt cesium, og så blir den spist av villreinen. Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 (en radioaktiv isotop av cesium) er vesentlig redusert i alle villreinområder i forhold til jaktsesongen 2016. Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder. Under den nasjonale … Les mer av «Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein»


Arrangement Forskning Forvaltning

Viltkonferanse med digital jeger

Viltkonferanse med digital jeger

Naturdata inviterer til viltkonferanse for 12. gang, og presenterer et variert program. Mange av foredragene er basert på innspill fra fjorårets deltakere, og første dag handler blant annet om viltforvaltningens betydning i samfunnet, verdier, normer og utvikling. Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter skal snakke om utviklingen av hjorteviltbestanden i Norge, hvor vil vi? Tonje … Les mer av «Viltkonferanse med digital jeger»
Forskning Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom. Dette går fram av rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2018. Den … Les mer av «Sju testet positivt for CWD i 2018»