Hopp til innhold

Vilt og trafikk

Her kan du bestille viltbånd

Leave a comment on Her kan du bestille viltbånd
Her kan du bestille viltbånd

I september og oktober 2019 samarbeidet Vilt og trafikk med kampanjen Se og bli sett – Sammen redder vi liv. Denne kampanjen drives  av Power Event AS, som produserte 100 000 viltbånd. Bånd som ikke ble distribuert i kampanjeperioden, blir delt ut gratis så langt beholdningen rekker. Vilt og trafikk fortsetter arbeidet med å skaffe finansiering … Les mer av «Her kan du bestille viltbånd»


PODKAST: Den ville tamreinen

PODKAST: Den ville tamreinen

Tamrein er både avhengig av den ville naturen og er selv en del av den. Derfor ønsker forskerne  å finne ut hvordan vi påvirker områdene med reinbeite, og hva som påvirker helsa til reinen. – Når vi gjør inngrep i naturen må vi sørge for at de påvirker reinen minst mulig. Dette gjelder egentlig hele … Les mer av «PODKAST: Den ville tamreinen»


Elg skrantesjuke

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal

Elgen ble funnet i november av jegere som kom tilfeldig over det døde dyret. Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing, og det ga utslag på atypisk skrantesjuke. Elgen var 12 år gammel. Samtlige seks elger som har testet positivt på skrantesjuke i Norge har vært 12 år eller eldre. Alle er blitt aldersbestemt … Les mer av «Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg i Sigdal»


Elg Forskning Hjorteviltet Vilt og trafikk

Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike

Til tross for at det er brukt store summer på avbøtende vilttiltak i forbindelse med utbygging av nye samferdselsårer i Norge, foreligger det få etterundersøkelser av slike tiltak. Her gir vi et kort innblikk i resultatene fra Elgprosjektet i Akershus der nettopp vilttiltakenes effektivitet var hovedfokus. Bakgrunn Elgprosjektet i Akershus ble igangsatt for å evaluere … Les mer av «Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike»Villrein

Villreinen i Rondane er hardt presset

Villreinen i Rondane er hardt presset

– Paradokset er at attraksjonene i nasjonalparken tiltrekker seg turisme, og  naturen og fjelltoppene gjør det populært å bygge hytter i nærheten. Dermed blir den sky villreinen alvorlig truet i sitt eget rike, sier forsker Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning (NINA). I temaheftet Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen presenterer Gundersen og kollega … Les mer av «Villreinen i Rondane er hardt presset»Forvaltning Villrein

Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold

Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold

Kvalitetsnormen etablerer et system som skal kunne si oss noe om tilstanden til villreinen i villreinområdene, hvorfor tilstanden eventuelt er dårlig, og hva vi kan gjøre for å bedre leveforholdene til villreinen. Forslag til kvalitetsnorm for villrein er sendt på alminnelig høring. – Kvalitetsnormen vil gjøre at vi får bedre kunnskap slik at forvaltningen av … Les mer av «Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold»


Beiteskader Hjort Jakt

Hjortekalver blir fritt vilt

Hjortekalver blir fritt vilt

Prosjektet FriKalv skal evaluere hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å tilby fri avskyting av hjortekalver som et virkemiddel i hjorteforvaltningen. – I kommuner med tette hjortebestander er det ofte interessekonflikter mellom grunneiere med omfattende kostnader knyttet til beiteskade og andre som ønsker mye hjort. Å få etablert gode, lokale ordninger for kompensasjon av … Les mer av «Hjortekalver blir fritt vilt»