Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Villrein Vilthelse Viltkjøtt

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Leave a comment on Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein
Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Soppen tar opp i seg radioaktivt cesium, og så blir den spist av villreinen. Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 (en radioaktiv isotop av cesium) er vesentlig redusert i alle villreinområder i forhold til jaktsesongen 2016. Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder. Under den nasjonale … Les mer av «Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein»


Arrangement Forskning Forvaltning

Viltkonferanse med digital jeger

Leave a comment on Viltkonferanse med digital jeger
Viltkonferanse med digital jeger

Naturdata inviterer til viltkonferanse for 12. gang, og presenterer et variert program. Mange av foredragene er basert på innspill fra fjorårets deltakere, og første dag handler blant annet om viltforvaltningens betydning i samfunnet, verdier, normer og utvikling. Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter skal snakke om utviklingen av hjorteviltbestanden i Norge, hvor vil vi? Tonje … Les mer av «Viltkonferanse med digital jeger»


Villrein

Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen

Leave a comment on Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen
Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen

I tillegg til å skaffe mer kunnskap, er målet å ta bedre på villreinstammen og stimulere til verdiskaping i villreinfjella. Villrein er en art som trenger ekstra oppføling for å overleve i framtida. – Vi trenger mer kunnskap om hva som er treffsikre tiltak. Derfor vil vi lage en kvalitetsnorm som skal bidra til at … Les mer av «Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen»Forskning Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Sju testet positivt for CWD i 2018

Leave a comment on Sju testet positivt for CWD i 2018
Sju testet positivt for CWD i 2018

Sju av prøvene som ble analysert i 2018 var positive. Seks villrein fra Nordfjella sone 1 fikk påvist klassisk CWD, mens ei 15 år gammel elgku fra Flesberg kommune i Buskerud testet positivt for atypisk CWD. Den sistnevnte varianten antas å ikke være smittsom. Dette går fram av rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2018. Den … Les mer av «Sju testet positivt for CWD i 2018»Elg Forvaltning Hjort Jakt skrantesjuke Vilthelse

Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort

Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort

Forekomst og aktivitet av elg og hjort i området er ansett som en av de største risikofaktorene for spredning av skrantesjuke utenfor Nordfjella. Derfor foreslår direktoratet å starte jakta på elg og hjort 15. august i 2020 og 2021 utvide jakta på elg og hjort fra 1. januar – 31. januar i 2020, 2021 og … Les mer av «Foreslår endringer i jakttid på elg og hjort»


Ny podkast: Påvirker vi genene til skogens konge?

Ny podkast: Påvirker vi genene til skogens konge?

Forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er veldig interessert i hvordan vi mennesker påvirker genene til elg og andre hjortedyr, gjennom blant annet jakt og arealutbygging. – For elgens del, for eksempel, så har vi i en periode skutt flere hanndyr enn hunndyr. Så vi har fått en relativt skjev kjønnsfordeling i bestandene, sier … Les mer av «Ny podkast: Påvirker vi genene til skogens konge?»


Forskning Forvaltning Villrein

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke

Forvaltningen i Setesdal-Ryfylke har betydelige utfordringer med å skjerme det som er igjen av villreinens trekkpassasjer mot ytterligere menneskelig ferdsel. Villreinområdet er oppdelt i mange biter på grunn av utbygde vassdrag. Hovedmålet for forvaltningen er å få villreinen til å bruke mer av arealet, og at bestanden vokser kontrollert. – Oppdemte vannmagasin har stengt tradisjonelle … Les mer av «Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke»