Hopp til innhold

Hjort Jakt Vilthelse Viltkjøtt

Parasittknuter i underhuden hos hjort

Parasittknuter i underhuden ble hyppig observert hos felt hjort høsten 2018. Det er den lange, trådforma underhudsmarken, en parasitt innen slekten Onchocerca, som forårsaker knutene i underhuden hos hjort.

Parasittknuter i underhuden hos hjort
Parasittknuter i underhuden på ryggsiden av en hjort. Foto: Vibeke Sjøblom Halvorsen

Hos hjort sees parasittknutene, også kalt nodulær onchocerkose, oftest i underhuden på ryggen, flanker og bog. Parasittknutene er runde til ovale, oftest avflatede. De er én til tre centimeter i diameter og har en grå til kremgul farge.

– Ved funn av parasittknuter i underhuden hos hjort, anbefales det å fjerne disse under slaktebehandlingen. Kjøttkvaliteten blir ikke påvirket av parasittene, og mennesker smittes ikke. Det er blodsugende insekter, som knott og sviknott, som sprer parasitten mellom dyr, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Her kan du lese faktainformasjon om parasittknuter i underhuden hos hjort.