Hopp til innhold

skrantesjuke

Skrantesjuke påvist på 15 år gammel elg i Finland

Finnish Food Safety Authority (Evira) har påvist skrantesjuke (CWD) på en 15 år gammel elg i Kuhmo, nær grensen til Russland. Funnet ligner ikke Nordfjella-typen av skrantesjuke.

Skrantesjuke påvist på 15 år gammel elg i Finland
Foto © John Linnell/NINA

En 15 år gammel finsk elg ble diagnostisert med skrantesjuke (CWD) av Finnish Food Safety Authority (Evira). Før dette var Norge det eneste europeiske landet hvor skrantesjuke har vært påvist.

 

Ligner ikke tilfellene i Nordfjella

 

Den 15 år gamle elgen hadde dødd en naturlig død. Analysene viser at elgen ikke hadde den samme formen for skrantesjuke som er kjent fra Nord-Amerika. De 18 påviste tilfellene av skrantesjuke i Nordfjella ligner den nordamerikanske typen. Skrantesjukevarianten hos den finske elgen ligner derimot på en annen skrantesjukevariant som er diagnostisert hos tre eldre elg og en hjort i Norge. Denne typen antas å oppstå spontant, og å opptre sporadisk, ifølge Veterinærinstituttet.

 

Opptrapping av overvåkning

 

I Finland har skrantesjuke vært overvåket siden 2003. Ingen av de om lag 2 500 prøvene som har vært analysert tidligere har testet positivt for skrantesjuke. Overvåkningen av sykdommen har vært trappet opp siden starten av 2018 i Finland og fem andre EU-land, og vil nå ytterligere intensiveres i regionene Kuhmo og Kainuu.

 

Les mer fra Evira.

Les mer fra Veterinærinstituttet.