Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.
Hjorteviltregisteret-forside

Skrantesjuke (CWD)

Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Hva synes du om Hjorteviltportalen?

Vi er opptatt av at Hjorteviltportalen skal dekke dine behov, og gjennomfører en undersøkelse for å gjøre nettstedet bedre. Du kan hjelpe oss ved å bruke et par minutter på å svare på noen spørsmål.

Nyheter

Anbefaler tiltak mot skrantesjuke

Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes i gang tiltak raskt. Det er konklusjonen i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Les saken

Den nye jegergenerasjonen: #jaktjenter

På 1970-tallet var det ca. 400 kvinner i Norge som drev med jakt. I dag er én av fem som tar jegerprøven kvinner. Selv om det fortsatt er flest menn som står oppført i Jegerregisteret, kommer det stadig flere kvinner på banen.

Les saken

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre forståelse av hvordan oppstykkingen av leveområdene faktisk påvirker villreinbestandene.

Les saken

Hjortejakta større enn elgjakta

I jaktåret 2016/2017 ble det felt flere hjort enn elg i Norge, viser foreløpige tall fra SSB. Mens det var et toppår for antall felte hjort, har det ikke være felt så få elg siden starten av 1990-tallet.

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. Her har vi samlet informasjon og veiledninger om vilt og trafikk.

Jegerprøven

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Jegerprøven gir deg innsikt i hva jakta handler om og er påkrevd for at du skal få lov til å jakte. Les mer om hvordan du blir jeger, og hvor du kan ta jegerprøven.

CWD – skrantesjuke

I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er sykdommen også dokumentert på flere dyr i Norge. Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Viltkjøtt

Enten du foretrekker elgkjøtt, hjortestek, eller rådyrkarbonader – mange mennesker er begeistret for smaken av vilt. Det er ikke uten grunn at viltkjøtt høstet fra våre skoger og fjell anses som festmat i både offentlige og private sammenhenger. Les mer om viltkjøtt og kjøttbehandling.

Arrangementer

Arrangør: Skogkurs
onsdag
29
mars

Seminaret HJORTEVILT 2017

Seminaret HJORTEVILT 2017 arrangeres 29. og 30. mars - skogkurs.no Skogkurs arrangerer hvert år et to dagers seminar om hjortevilt…
Arrangør: Norsk Hjortesenter
tirsdag
4
april

Kurs i oppdrett av hjortevilt

Kurs for alle med interesse for oppdrett av hjort eller dåhjort. Hjorteoppdrett er en ung næring i vekst og med…
Arrangør: Skogkurs
lørdag
22
april

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt – Sortland

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs…

Alle arrangementer

Nyheter fra andre medier

29. mars 2017

Ny rapport krev omfattande tiltak mot skrantesjuke hos hjortedyr

Ny rapport krev omfattande tiltak mot skrantesjuke hos hjortedyr.... Det er hovudbodskapen i ei risikovurdering som Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM)…

Kilde: Firda Tidend

29. mars 2017

Vil fjerne hel villreinbestand

Vil fjerne hel villreinbestand.... En komitè for mattrygghet foreslår å skyte all villrein i Nordfjella for å begrense spredningen av…

Kilde: NRK Buskerud

29. mars 2017

Krever tiltak mot skrantesyke

Krever tiltak mot skrantesyke.... Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det…

Kilde: NRK

29. mars 2017

Ny rapport: - Krever omfattende tiltak mot skrantesyke hos hjortedyr

Ny rapport: - Krever omfattende tiltak mot skrantesyke hos hjortedyr.... Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til…

Kilde: Avisen Agder

29. mars 2017

Mottok risikovurdering av skrantesjuke

Mottok risikovurdering av skrantesjuke.... Skrantesjuke vil ramme stadig flere hjortedyr, hvis vi ikke setter inn tiltak raskt.... Det sier Vitenskapskomiteen…

Kilde: Miljødirektoratet

29. mars 2017

Han blir ny styreleder i Oppdal kulturhus KF

Etter at Gerd-Mette Drabløs flyttet fra Oppdal, måtte politikerne velge ny styreleder som kunne erstatte henne i Oppdal kulturhus KF.Jo…

Kilde: Opdalingen

28. mars 2017

Leteaksjon etter 6-åring i Son

Politiet melder ved 21:20-tiden tirsdag kveld at de nå leter etter en 6 år gammel gutt som har vært savnet…

Kilde: Østlandets Blad

28. mars 2017

Leteaksjon etter 6-åring i Son

Politiet melder ved 21:20-tiden at de nå leter etter en 6 år gammel gutt som har vært savnet fra hjemmet…

Kilde: Moss Avis