Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.
Hjorteviltregisteret-forside

Skrantesjuke (CWD)

Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Hva synes du om Hjorteviltportalen?

Vi er opptatt av at Hjorteviltportalen skal dekke dine behov, og gjennomfører en undersøkelse for å gjøre nettstedet bedre. Du kan hjelpe oss ved å bruke et par minutter på å svare på noen spørsmål.

Nyheter

Anbefaler tiltak mot skrantesjuke

Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes i gang tiltak raskt. Det er konklusjonen i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Les saken

Den nye jegergenerasjonen: #jaktjenter

På 1970-tallet var det ca. 400 kvinner i Norge som drev med jakt. I dag er én av fem som tar jegerprøven kvinner. Selv om det fortsatt er flest menn som står oppført i Jegerregisteret, kommer det stadig flere kvinner på banen.

Les saken

Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve. Nye populasjonsmodeller fra NINA legger grunnlaget for en bedre forståelse av hvordan oppstykkingen av leveområdene faktisk påvirker villreinbestandene.

Les saken

Hjortejakta større enn elgjakta

I jaktåret 2016/2017 ble det felt flere hjort enn elg i Norge, viser foreløpige tall fra SSB. Mens det var et toppår for antall felte hjort, har det ikke være felt så få elg siden starten av 1990-tallet.

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. Her har vi samlet informasjon og veiledninger om vilt og trafikk.

Jegerprøven

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Jegerprøven gir deg innsikt i hva jakta handler om og er påkrevd for at du skal få lov til å jakte. Les mer om hvordan du blir jeger, og hvor du kan ta jegerprøven.

CWD – skrantesjuke

I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er sykdommen også dokumentert på flere dyr i Norge. Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Viltkjøtt

Enten du foretrekker elgkjøtt, hjortestek, eller rådyrkarbonader – mange mennesker er begeistret for smaken av vilt. Det er ikke uten grunn at viltkjøtt høstet fra våre skoger og fjell anses som festmat i både offentlige og private sammenhenger. Les mer om viltkjøtt og kjøttbehandling.

Arrangementer

Arrangør: Skogkurs
onsdag
29
mars

Seminaret HJORTEVILT 2017

Seminaret HJORTEVILT 2017 arrangeres 29. og 30. mars - skogkurs.no Skogkurs arrangerer hvert år et to dagers seminar om hjortevilt…
Arrangør: Norsk Hjortesenter
tirsdag
4
april

Kurs i oppdrett av hjortevilt

Kurs for alle med interesse for oppdrett av hjort eller dåhjort. Hjorteoppdrett er en ung næring i vekst og med…
Arrangør: Skogkurs
lørdag
22
april

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt – Sortland

I henhold til de nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdere og gi sin tilslutning til opplegget for opplæring av feltkontrollører. Skogkurs…

Alle arrangementer

Nyheter fra andre medier

30. mars 2017

Vogntog sperrar E16 i Aurland

Hjortebukkar kan spreia sjukdommen oftare og lengre Landbruksministeren vil ha rask nedskyting av villrein i Nordfjella Vidaregåande i Sogndal får…

Kilde: Porten

30. mars 2017

Hjort påkøyrd

Hjort påkøyrd. Onsdag midt på dagen vart ein hjort påkøyrd på Sandvoll.

Kilde: Kvinnheringen

30. mars 2017

Forslag til soneforskrift ved påvisning av skrantesjuke

Forslag til soneforskrift ved påvisning av skrantesjuke.... Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på…

Kilde: Mattilsynet

30. mars 2017

Forslag til endring av CWD-forskriften: Tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke

Forslag til endring av CWD-forskriften:... Tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke.... Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke,…

Kilde: Mattilsynet

30. mars 2017

Påkjørt rådyr ved Ånøya

Påkjørt rådyr ved Ånøya.... Onsdag klokka 21.30 ble et rådyr påkjørt på fylkesveg 708 ved Myra gård ved Ånøya, opplyser…

Kilde: Trønderbladet

30. mars 2017

Ministeren vil slakte ned villrein i Nordfjella

Ministeren vil slakte ned villrein i Nordfjella.... Landbruks- og matminister Jon Georg Dale går difor inn for å starte nedslakting…

Kilde: NRK Sogn og Fjordane

30. mars 2017

Naboer frykter tjuvjakt ved boligområde

Restene etter et slaktet rådyr ligger spredd i skogen kun et steinkast fra en tursti og et boligområde på Hommersåk…

Kilde: Dagsavisen Rogalandsavis

30. mars 2017

Nordfjella villreinområde - Tiltak mot spredning av CWD/Skrantesjuke

Nordfjella villreinområde -... Tiltak mot spredning av CWD/Skrantesjuke.... Fylkesmannen viser til pressemelding fra LMD som ber Mattilsynet følge opp tilrådninger…

Kilde: Fylkesmannen i Buskerud