Hopp til innhold

Nyhetsbrev skrantesjukeHjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.
Gå til Hjorteviltregisteret. 

Miljøkommune-forside
Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling.

Gå til Miljøkommune

Nyheter

Merket villreinbukk som ble påvist smittet av skrantesjuke i Nordfjella villreinområde.

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Mattilsynet har i dag mottatt en ny vurdering om faren for spredning av skrantesjuke. Rapporten er laget av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), og vil danne et viktig grunnlag for videre forvaltning og bekjempelse av den smittsomme sykdommen.

Les saken

Merket villreinbukk som fikk påvist skrantesjuke i Nordfjella villreinområde.

Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Beliggenheten til slikkesteinsplasser skal oppgis, og Mattilsynet kan gjøre tiltak for å redusere smitterisiko uten grunneiers samtykke. Dette er to av endringene i soneforskriften for skrantesjuke.

Les saken

Parasittknuter i underhuden på ryggsiden av en hjort.

Parasittknuter i underhuden hos hjort

Parasittknuter i underhuden ble hyppig observert hos felt hjort høsten 2018. Det er den lange, trådforma underhudsmarken, en parasitt innen slekten Onchocerca, som forårsaker knutene i underhuden hos hjort.

Les saken

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Canada har fått sitt første tilfelle av skrantesjuke i Quebec, Øst-Canada. Smittestoffet er påvist i hjort i et oppdrettsanlegg. Canadiske myndigheter har reagert raskt med omfattende tiltak, og alle dyrene i oppdrettet avlives. Smittetiltakene ligner de vi har innført i Norge.

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. Her har vi samlet informasjon og veiledninger om vilt og trafikk.

Jegerprøven

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Jegerprøven gir deg innsikt i hva jakta handler om og er påkrevd for at du skal få lov til å jakte. Les mer om hvordan du blir jeger, og hvor du kan ta jegerprøven.

CWD – skrantesjuke

I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er sykdommen også dokumentert på flere dyr i Norge. Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Viltkjøtt

Enten du foretrekker elgkjøtt, hjortestek, eller rådyrkarbonader – mange mennesker er begeistret for smaken av vilt. Det er ikke uten grunn at viltkjøtt høstet fra våre skoger og fjell anses som festmat i både offentlige og private sammenhenger. Les mer om viltkjøtt og kjøttbehandling.

Nyheter fra andre medier

16. desember 2018

Skrantesjuka er ikkje bekjempa

Skrantesjuka er ikkje bekjempa. -... Det er hovedbodskapen i ei oppdatering av tidlegare risikovurdering av skrantesjuke frå Vitenskapskomiteen for mat…

Kilde: Norges Bondelag

16. desember 2018

Kolonnekøyring og stengde fjellovergangar

Fare for elg. Klokken 05:45 var det -4 grader, austlig laber bris og oppholdsvær.

Kilde: Sogn Avis

15. desember 2018

Mattilsynet: Forbudt å fôre hjortedyr

Mattilsynet: Forbudt å fôre hjortedyr. -... For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det forbudt å legge…

Kilde: Hamar Arbeiderblad

15. desember 2018

Mátta-Norga: CWD-dávda ii dáidde leat jávkan

Mátta-Norga: CWD-dávda ii dáidde leat jávkan.... 15. desember2018kl.12:54 CWD ii dáidde leat jávkan Oaivevuorri, dahje Chroning Wasting Disease (CWD) njoammudávda,…

Kilde: NRK Sámi Radio

15. desember 2018

Trua natur trenger gode tiltak

De foreslåtte tiltakene går blant annet ut på å bedre vilkårene for vertsplanten alm ved å bekjempe almesyke og beiting…

Kilde: NINA

15. desember 2018

Sállir: Buorit Äáhceiskosat huksenguovllus

Oddasat - Davvisámegillii. 15. desember2018kl.13:11 CWD ii dáidde leat jávkan.

Kilde: NRK Sámi Radio

15. desember 2018

Klart for ulvejakt i ulvesonen

For å dra en sammenligning: at du er elgjeger betyr ikke at du er mot elg.

Kilde: Nationen

15. desember 2018

Várggáin: RuoÅÅa dáhtapárka vuorjaÅuhttá eiseválddiid

Oddasat - Davvisámegillii. 15. desember2018kl.13:11 CWD ii dáidde leat jávkan.

Kilde: NRK Sámi Radio