Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.
Gå til Hjorteviltregisteret. 

Miljøkommune-forside
Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling.

Gå til Miljøkommune

Skrantesjuke (CWD)

All offentlig informasjon om skrantesjuke samles på www.hjortevilt.no/skrantesjukeNyheter

Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander

Best mulig kunnskap om villreinen i Nordfjella sone 1 er viktig for når man kan friskmelde andre reinbestander i Norge framover. Derfor er prøver fra tidlig fase nå retestet med ny metode for å sikre best mulig beregningsgrunnlag.

Les saken

Hvordan er helsetilstanden hos hjorteviltet?

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) har i 20 år kartlagt og overvåket sykdom hos norsk hjortevilt. Veterinærinstituttet markerer begivenheten med et åpent jubileumsseminar.

Les saken

Merking av hjortedyr gir verdifull informasjon

I dette innlegget forklarer forskere fra UiO, Nibio og NINA hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.

Les saken

Lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos villrein og rådyr i Norge

Det er generelt lite antibiotikaresistente bakterier hos villrein og rådyr i Norge. Enkeltfunn av bakterier resistente mot kritisk viktige antibakterielle midler fra rådyr, viser imidlertid at hjortevilt i Norge utsettes for slike bakterier.

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. Her har vi samlet informasjon og veiledninger om vilt og trafikk.

Jegerprøven

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Jegerprøven gir deg innsikt i hva jakta handler om og er påkrevd for at du skal få lov til å jakte. Les mer om hvordan du blir jeger, og hvor du kan ta jegerprøven.

CWD – skrantesjuke

I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er sykdommen også dokumentert på flere dyr i Norge. Her har vi samlet faktainformasjon, veiledninger og rapporter om CWD.

Viltkjøtt

Enten du foretrekker elgkjøtt, hjortestek, eller rådyrkarbonader – mange mennesker er begeistret for smaken av vilt. Det er ikke uten grunn at viltkjøtt høstet fra våre skoger og fjell anses som festmat i både offentlige og private sammenhenger. Les mer om viltkjøtt og kjøttbehandling.

Arrangementer

Arrangør:
torsdag
26
april

Hjorteviltseminar i Tromsø

Seminaret er for kommuner, viltansvarlige, viltnemder, valdansvarlige, jaktledere og andre interesserte i Troms. Dag 1 er for alle, mens dag…
Arrangør: Skogbrukets Kursinstitutt
lørdag
28
april

Feltkontrollørkurs – Lødingen

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt Mer informasjon og påmelding på skogkurs.no Skogkurs har utviklet standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er et…
Arrangør:
tirsdag
8
mai

20-års jubileumsseminar for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus

Hjortedyrhelsen i et historisk perspektiv – fra utmerket til CWD I anledning HOPs 20-års jubileum inviterer Veterinærinstituttet til jubileumsseminar. Friluftsfolk,…

Alle arrangementer

Nyheter fra andre medier

21. april 2018

Saltingen kan skade miljøet

Saltbruken er også en medvirkende årsak til at så mye hjortevilt oppholder seg i nærheten av vegene.

Kilde: Åndalsnes Avis

20. april 2018

Ny vei - uten hensyn til mennesker og dyr | Harry Dahl

For når det legges en vei langs en jordkant på en så lang strekning som det vises til her, må…

Kilde: Ringerikes Blad

20. april 2018

Ikke fornøyd med det nye vernet på Dovrefjell

Fra slagmark til nasjonalpark i villreinfjellet.

Kilde: Nationen

20. april 2018

Derfor er det bekmørkt i veiene

I flere dager har det vært bek mørkt i Landstadsvei, Rådyrfaret, deler av Båstadlundveien og Busterudkleiva.

Kilde: Halden Arbeiderblad

20. april 2018

Skifta ut to favorittar og sleppte ny låt

Elg og Frida skal synga ABBA-medley, eg, Daniel og Chris skal synga Queen. -... Eg gler meg nesten like mykje…

Kilde: Midtsiden

20. april 2018

Hjerkinn er vernet

Dette er et unikt prosjekt som særlig vil bedre forholdene for villreinstammen i Snøhetta, som vi har en internasjonal forpliktelse…

Kilde: Fylkesmannen i Oppland

20. april 2018

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

Utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark sikrer et viktig leveområdet for villreinen.... Foto: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning. -Gjennom å verne…

Kilde: Klima- og miljødepartementet

20. april 2018

Natt langs asfalten

Så jeg setter cruisekontrollen på cruisehastighet, lar det lyseblå sløret fra xenonlampene lyse opp mjøslandskapet nedover birisida og håper at…

Kilde: Hamar Arbeiderblad