Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret-forside
Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Miljøkommune-forside

Oversikt over kommunens myndighet og plikt, og hjelp til saksbehandling.

Hjorteviltet_Forside
Hjorteviltet byr på aktuelt stoff for alle hjorteviltinteresserte.

Nyheter

Foto John D. C. Linnell/NINA

Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr

Rådyret er eit ynda byttedyr for både gauper og jegerar. Risikoen for å bli drepen av desse to «rovdyra» avhenger av vegetasjon og topografien i landskapet. Dersom risikoen for å bli drepen av gaupe auka, minka risikoen for å bli skoten, men det var også unntak.

Les saken

Hjort. Foto © Egill J. Danielsen

Klimaendringer vel så viktig for økning av borreliose som hjortedyr

Borreliose er en av flere sykdommer som smitter fra flått til menneske. Økningen i sykdomstilfeller de siste tiårene tilskrives i stor grad tette hjorteviltbestander. Ny forskning viser imidlertid at hjorteviltet alene ikke kan forklare økningen i borreliosetilfeller i Norge.

Les saken

Foto Christer M. Rolandsen/NINA.

Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD

Mattilsynet foreslår forskrift med tiltak for å begrense spredning av CWD blant hjortedyr. Høringsfristen er 5. juli.

Les saken

Rådyrbukk skutt i mai måned på et område tilhørende Forestry Commission (tilsvarende vårt Statskog). skogadministrasjonen kommer her med klare måltall for hvor mange dyr som skal felles innen hver seksjon i skogen. Hver ranger/stalker får ofte krav om å felle fra 150 og oppover til 400 dyr på sin "beat". Det er sjelden de klarer å redusere bestandene ved denne avskytingspolitikken, da dyrene svarer med økt tilvekst og det kommer inn dyr fra omkringliggende områder.

Hjorteviltforvaltning i Storbritannia

Interessert i hjorteviltjakt i Storbritannia? Vidar Holthe, utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund, guider deg gjennom britisk hjorteviltforvaltning.

Les saken

Flere nyhetssaker fra Hjorteviltportalen

Arrangementer

Arrangør:
torsdag
11
august

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt – Flå

Skogkurs arrangerer kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Flå. Påmeldingsfrist: 11.08.2016 Kurslokale: NJFFs jakt- og Fiskesenter Forelesere Kursleder: Dagh Bakka,…
Arrangør: Norsk Hjortesenter
fredag
12
august

Kurs i hjorteoppdrett, Svanøy

Slakting og partering med inspirasjon om tilberedning av hjort, ved Norsk Hjortesenter, Svanøy 12. - 14. august 2016. Mer informasjon om…
Arrangør:
lørdag
13
august

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt – Bergen

Skogkurs arrangerer kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Bergen. Mer informasjon og påmelding 

Alle arrangementer

Nyheter fra andre medier

01. juli 2016

Detaljert nasjonal høydemodell lanseres i dag

Bildene er helt utrolige, sier Lars Holger Piløe, arkeolog i Oppland fylkeskommune, til forskning.no.... Fangstgroper for elg, Olstappen i Nord-Fron....…

Kilde: Forskning.no

01. juli 2016

DIREKTE: 10 år med Finnmarkseiendommen - veien videre

14.30 Forvaltning i fremtiden.... Geir Thrane: Leder for Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) sitt fylkeslag Finnmark og en ivrig elgjeger.

Kilde: iFinnmark

30. juni 2016

Inside

Når oppmerksomheten blir så intens at det føles som en jakt og du er byttet en hare i flokken med…

Kilde: PressFire

30. juni 2016

Skal vurdere tiltak mot CWD

Miljødirektoratet vil nå vurdere tiltakene foreslått i rapporten.Chronic wasting disease (CWD) ble våren 2016 påvist for første gang i Norge…

Kilde: Miljødirektoratet

30. juni 2016

I skjul av ulvehysteriet

forvaltning av naturens goder, som økosystemene vi ofte tar som for gitt.... Men det viser seg at det er et…

Kilde: Østlendingen

29. juni 2016

Nå går fem om dagen

Nå starter turistsesongen, konstaterer Jo Skorem, daglig leder ved Norsk Villreinsenter på Hjerkinnsomtok i fjor over ansvaret for det populære…

Kilde: Ukeavisa OPP

28. juni 2016

Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned

Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned.... Mange setter økningen i sammenheng med økende bestander av…

Kilde: Skog

26. juni 2016

Rådyrjeger dømt

Rådyrjeger dømt. Høyesterett har fradømt en mann jaktretten i fem år etter ulovlig rådyrjakt i Mossedistriktet.... Og det blir en…

Kilde: NRK Østfold