Hopp til innhold

PODKAST: Den ville tamreinen

Visste du at 45 prosent av Norge er reinbeiteland? Eller at tamrein ikke er særlig tam?

PODKAST: Den ville tamreinen
– Villrein og tamrein er egentlig samme art, så vi kan lære mye av å studere dem under ett, sier NINA-forsker Torkild Tveraa. Foto: Juliet Landrø, NINA

Tamrein er både avhengig av den ville naturen og er selv en del av den. Derfor ønsker forskerne  å finne ut hvordan vi påvirker områdene med reinbeite, og hva som påvirker helsa til reinen.

– Når vi gjør inngrep i naturen må vi sørge for at de påvirker reinen minst mulig. Dette gjelder egentlig hele økosystemet, sier Torkild Tveraa, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han forsker på rein, og i NINA-podkasten Naturligvis forteller han at julenissens bestevenn sliter med å finne nok mat.

– Det er lett å tenke at dette bare gjelder én art, men globalt sett er spørsmålet om hvordan vi tar vare på naturen vår en av de største utfordringene vi har, sier Tveraa.

Samarbeid med reineierne

Klimaendringene vil nok føre til mer og mer ugunstige vintre for reinen i Norge. Allerede nå ser forskerne at både vill og tam rein blir tynnere.

– De er egentlig samme art, så vi kan lære mye av å studere dem under ett, sier Tveraa.

Forskerne som studerer tamrein har en stor fordel i forhold til de som forsker på villrein: Samarbeid med reineiere.

– Reinene er redde for oss mennesker, de er ikke interessert i at vi forskere skal merke dem, veie dem og undersøke dem. Derfor er vi helt avhengig av samarbeid med reindriftsnæringa. De har generasjoner med kunnskap om hvordan reinen beveger seg, og de vet også hvordan man skal fange dem, sier Tveraa.

Dermed kan forskerne studere rein på nært hold, og følge individer gjennom et helt liv for å se hva som påvirker helsa deres, hvor de beveger seg og hvor mange kalv de får.

I NINA-podkasten forteller Tveraa også om hvordan man beregner hvor mange rein som blir tatt av rovdyr og hvilke andre ting som kan påvirke tap av rein,

Her hører du podkasten

Hør mer i «Naturligvis» i iTunes, spotify eller andre steder du finner podkaster. Den er også tilgjengelig på NINAs nettsider.

Hør podkasten om rein

Les mer om villrein

Les mer om villreinjakt

Les mer om viltkjøtt