Hopp til innhold

Villrein

Dobling i fellingstillatelser på villrein på fem år

Dobling i fellingstillatelser på villrein på fem år

Fellingsprosenten for alle villreinområdene har de siste to årene vært i underkant av 40. I 2014 ble det felt 7944 villrein, og det ble felt flere hunndyr enn hanndyr.

Flere av villreinområdene har økt fellingstillatelsen fra 2014. Størst økning har Setesdal Ryfylke, hvor det er tildelt 2579 villrein mot fjorårets 1591 dyr. Fjorårets fellingsresultat viser 347 felte villrein, noe som gir en fellingsprosent på 22 for området.

Norges største villreinområde, Hardangervidda har siden 2010 hatt en økning i tildelingene, og nådde en topp i fjor med over 9000 tildelte villrein. Årets kvote er redusert med omtrent 1000 dyr og ligger på 8020 dyr. Hardangervidda har de siste to årene hatt en fellingsprosent på underkant av 30%.

Enkelte villreinområder har allerede fellingstallene klare fra årets jakt. I Tolga Østfjell ble det felt 15 av 30 tildelte dyr, noe som gir en fellingsprosent på 50%.

30.oktober er villreinnemdas frist for å melde årets fellingsresultat til Hjorteviltregisteret, statistikken for hvert enkelt villreinområde finner du i Hjorteviltregisteret.

Dette er Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som sikrer en enhetlig og felles lagring data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Jegernes innsamling av jaktas observasjoner, felte dyr og slaktevekter gir gode og viktige hjelpemidler for videre forvaltning. De data som legges inn av kommunene og jegerne er tilgjengelig i Hjorteviltregisteret og åpen for alle.

En gang i måneden presenterer Hjorteviltportalen jaktstatistikk fra Hjorteviltregisteret. Mer statistikk er fritt tilgjengelig på registeret sine nettsider.