Hopp til innhold

Elg skrantesjuke

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg

Prøvesvar viser at den selvdøde elgkuen som nylig ble funnet i Steinkjer hadde atypisk skrantesjuke. Elgen var 17 år gammel.

Bekrefter atypisk skrantesjuke på elg
Prøvesvar viser at den selvdøde elgkuen som nylig ble funnet i Steinkjer hadde atypisk skrantesjuke. Arkivfoto: Erling J. Solberg, NINA

Atypisk skrantesjuke er en variant av sykdommen som ikke ansees å være smittsom. Det er forventet å finne noen slike tilfeller i året, og det er ikke dramatisk.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 103 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr, om å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom mellom levende dyr. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. Atypisk skrantesjuke er funnet på seks elger; tre i Selbu, en i Lierne, en i Sigdal og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.

Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets sider