Hopp til innhold

Rådyr Vilt og trafikk

Rekordmange rådyr drept i trafikken

Leave a comment on Rekordmange rådyr drept i trafikken
Rekordmange rådyr drept i trafikken

Nye tall fra SSBs statistikk Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt viser at  10 800 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i løpet av jaktåret 2016/2017 ble. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var den viktigste dødsårsaken, melder SSB på sine nettsider. Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler Statistikken viser … Les mer av «Rekordmange rådyr drept i trafikken»


Vilt og trafikk

Stor etterspørsel etter viltbånd

Leave a comment on Stor etterspørsel etter viltbånd
Stor etterspørsel etter viltbånd

Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. Gule viltbånd er en viktig del av kampanjen for å øke oppmerksomheten … Les mer av «Stor etterspørsel etter viltbånd»


Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Høysesong for hjorteviltpåkjørsler

Leave a comment on Høysesong for hjorteviltpåkjørsler
Høysesong for hjorteviltpåkjørsler

Påkjørsler av hjortevilt varierer i løpet av året og døgnet. Flest hjortevilt blir påkjørt om vinteren og i den mørke delen av døgnet. Det er flere faktorer som har innvirkning på når hjortevilt påkjøres, blant annet vil mye snø gi flere påkjørsler. Vinter I de typiske vintermånedene desember – februar blir flest elg og hjort … Les mer av «Høysesong for hjorteviltpåkjørsler»


Hjort Hjorteviltet Vilt og trafikk

Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?
Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande problem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Prosjektet Hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane i regi av Norsk Hjortesenter har funne ut at opne vegkantar reduserer talet hjortepåkøyrsler monaleg og at det også er mindre … Les mer av «Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?»


Vilt og trafikk

Viltbånd til norske bilister

Leave a comment on Viltbånd til norske bilister
Viltbånd til norske bilister

Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. – Dette er svært viktig. Det handler om liv og lidelser for både dyr og mennesker, sier Knut Erik Jetlund, prosjektleder i Vilt og trafikk. Viltbånd gir viktig informasjon For å … Les mer av «Viltbånd til norske bilister»


Rådyr Vilt og trafikk

Vil ha rådyrskilt på norske veier

Leave a comment on Vil ha rådyrskilt på norske veier
Vil ha rådyrskilt på norske veier

Det er fem fareskilt for dyr i veibanen i Norge – elg, rein, hjort, ku og sau. Snart kan også rådyret få et eget skilt melder nyhetsbyrået Newswire. – Vi henvender oss nå til Vegdirektoratet for å be om et nytt rådyrskilt som skal bidra til å forebygge påkjørsler av vårt minste hjortevilt, sier informasjonssjef … Les mer av «Vil ha rådyrskilt på norske veier»


Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Flest rådyr blir drept i trafikken

Leave a comment on Flest rådyr blir drept i trafikken
Flest rådyr blir drept i trafikken

Hjorteviltregisterets foreløpige tall for irregulær avgang viser at 5412* elg, hjort og rådyr ble drept i trafikken jaktåret 2015/2016. Dette er en svak nedgang fra året før da 5501 elg, hjort og rådyr ble drept av motorkjøretøy (tall fra SSB). Det er flest rådyr som blir påkjørt. I underkant av 4000 rådyr måtte bøte med … Les mer av «Flest rådyr blir drept i trafikken»


Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Leave a comment on Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler
Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Påkjørsler av hjortevilt er ei stor utfordring og kan gi svært alvorlige ulykker. De siste 3 årene har det vært mellom 7- 8 000 påkjørsler av rådyr, elg og hjort i Norge hvert år. Nærmere 70 % av disse påkjørslene ender med at dyret dør eller blir avlivet. I tillegg medfører det store materielle skader på … Les mer av «Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler»


Elg Vilt og trafikk

Snøen gjør elgen urban

Leave a comment on Snøen gjør elgen urban
Snøen gjør elgen urban

Et noe uvanlig drama utspilte seg i Oslos gater fredag kveld, da en årsgammel elg hadde forvillet seg inn i hovedstaden. En «stor sint elg» ble observert i Oslo sentrum, og tilslutt avlivet av viltnemda, meldte politiet på Twitter. Bjørn Eidsvåg «filmet elgdramaet fra stuevinduet», og delte videoen samme sted. OsloBy: Elg var på villspor i … Les mer av «Snøen gjør elgen urban»


Elg Vilt og trafikk

Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres
Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres

Mens elgen er mest aktiv i timene rett før solnedgang til rett etter soloppgang (tussmørke og mørke), og lite aktiv i timene med dagslys, er trafikkaktiviteten høy i perioden 07:00 – 22:00 gjennom hele året. Sannsynligheten for at en elg skal påkjøres kan derfor forventes å være høyest i den delen av året når trafikkintensiteten … Les mer av «Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres»