Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Flest rådyr blir drept i trafikken

Flest rådyr blir drept i trafikken

Hjorteviltregisterets foreløpige tall for irregulær avgang viser at 5412* elg, hjort og rådyr ble drept i trafikken jaktåret 2015/2016. Dette er en svak nedgang fra året før da 5501 elg, hjort og rådyr ble drept av motorkjøretøy (tall fra SSB). Det er flest rådyr som blir påkjørt. I underkant av 4000 rådyr måtte bøte med … Les mer av «Flest rådyr blir drept i trafikken»


Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Påkjørsler av hjortevilt er ei stor utfordring og kan gi svært alvorlige ulykker. De siste 3 årene har det vært mellom 7- 8 000 påkjørsler av rådyr, elg og hjort i Norge hvert år. Nærmere 70 % av disse påkjørslene ender med at dyret dør eller blir avlivet. I tillegg medfører det store materielle skader på … Les mer av «Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler»Elg Vilt og trafikk

Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres

Mens elgen er mest aktiv i timene rett før solnedgang til rett etter soloppgang (tussmørke og mørke), og lite aktiv i timene med dagslys, er trafikkaktiviteten høy i perioden 07:00 – 22:00 gjennom hele året. Sannsynligheten for at en elg skal påkjøres kan derfor forventes å være høyest i den delen av året når trafikkintensiteten … Les mer av «Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres»


Elg Hjort Rådyr Vilt og trafikk

10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort og rådyr

10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort og rådyr

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder. Faren er nemlig ikke bare akkurat der hvor fareskiltet står. 10 tips for å unngå påkjørsel: Vær oppmerksom – la GPS … Les mer av «10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort og rådyr»


Elg Vilt og trafikk

Analyserer elgpåkjørsler langs jernbanen

Analyserer elgpåkjørsler langs jernbanen

Voksende bestander og økt trafikk forklarer mye av økningen i elgpåkjørsler de siste 20 årene. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Jernbaneverket analysert dyrepåkjørsler på norske jernbanestrekninger over en 20-års periode, og vurdert effekten av avbøtende tiltak på Nordlandsbanen. Resultatene presenteres nå i en ny rapport. Flest elgpåkjørsler vinterstid De … Les mer av «Analyserer elgpåkjørsler langs jernbanen»


Villrein Vilt og trafikk

Miljødirektoratet opprettholder råd om stenging av riksvei 7

Miljødirektoratet opprettholder råd om stenging av riksvei 7

Veien ble stengt for å gi den sky villreinen anledning til å utnytte beitet langs veien og eventuelt krysse over til viktige vinterbeiter på nordsiden. Det skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. – I helga har flere villreinflokker vært i nærheten av veien. Dette tyder på at fravær av trafikk på riksvei 7 gir villreinen den … Les mer av «Miljødirektoratet opprettholder råd om stenging av riksvei 7»Elg Hjort Rådyr Vilt og trafikk

Her skjer viltulykkene

Her skjer viltulykkene

Basert på data fra Statens Vegvesens egne registreringer og analyser av ulykker, data fra Hjorteviltregisteret, samt forsikringsselskapenes ulykkesstatistikk publiserte Statens Vegvesen tidligere i år en omfattende analyse av ulykker mellom kjøretøy og dyr på norske veier. Fullversjon: Statens Vegvesen rapport nr 191 (50 sider) Flest rådyrkrasj Rapporten tar for seg en periode over syv år … Les mer av «Her skjer viltulykkene»


Elg Hjort Rådyr Villrein Vilt og trafikk

Vilt og trafikk – et hovedtema under Naturdatas Viltkonferanse

Vilt og trafikk – et hovedtema under Naturdatas Viltkonferanse

Naturdatas viltkonferanse avholdes 7. og 8. november på Rica Hell Værnes utenfor Trondheim. I fjor var nærmere 180 deltakere og forelesere samlet på Værnes i 2 dager, og arrangøren håper mange finner veien også i år. – Tilbakemeldingene fra Naturdatas viltkonferanse i fjor ga klare signaler fra deltakerne på at vi måtte fortsette å fokusere … Les mer av «Vilt og trafikk – et hovedtema under Naturdatas Viltkonferanse»