Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Mattilsynet vil nå sette seg inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å begrense spredning av smitte. Hele rapporten kan du laste ned på VKM … Les mer av «Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning»


skrantesjuke Villrein

Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringene  i soneforskriften for skrantesjuke (CWD-soneforskriften). Forskriften endres i takt med kjent kunnskap, sykdomsbildet og forekomsten av sykdommen, for best mulig å kunne benyttes til å bekjempe og forhindre spredning av skrantesjuke. Endringene er som følger: Ny sonegrense Oksenhalvøya i Ulvik kommune tas ut av Nordfjella-sonen, fordi sonen bør defineres … Les mer av «Endrer soneforskriften for skrantesjuke»


Hjort skrantesjuke

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Fra før av er CWD påvist i to andre provinser i Canada og i omtrent halvparten av statene i USA. I områder hvor ikke omfattende tiltak iverksettes, øker forekomsten av sykdommen. Derfor er det viktig å handle raskt og effektivt.  Oppdrettet i Quebec er isolert, og kontakter til andre anlegg kartlegges. Siden smittestoffet overlever lenge … Les mer av «Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak»skrantesjuke

Unormal atferd hos hjortevilt

Unormal atferd hos hjortevilt

– Hvert år får vi inn flere meldinger om hjortevilt med unormal og avvikende atferd. Dette er viktig informasjon for oss, for å kunne overvåke helsetilstanden til disse dyrene, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig og prosjektleder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) ved Veterinærinstituttet. Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen. Årsakene kan … Les mer av «Unormal atferd hos hjortevilt»Elg skrantesjuke

Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg

Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg

Den nye typen skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er blitt kalt for Nor16CWD. Artikkelen inneholder beskrivelse av de tre tilfellene av CWD funnet på elg i Norge og hvordan de er forskjellige fra tilfellene på reinsdyr, CWD i Nord-Amerika og andre prionsykdommer på dyr. I forståelsen av funn hos norsk elg bygger vi på kunnskap … Les mer av «Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg»skrantesjuke

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika

Da skrantesjuke ble påvist hos villrein i Nordfjella mars 2016 viste analyser at dette var tilsvarende sykdom som hos hjortevilt i Nord-Amerika. Testene som blir brukt til å undersøke for smitte kunne ikke skille norske funn fra nordamerikanske. Nå er det gjennomført nye analyser som viser forskjeller. – Med denne nye kunnskapen er det lite … Les mer av «Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika»


skrantesjuke

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

En nylig publisert vitenskapelig artikkel presenterer et nytt modellverktøy for å estimere forekomst og sannsynlighet for å finne dyr som er smittet med skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) i en bestand. Artikkelen har tittel “A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic … Les mer av «Hvor mange skrantesjuke dyr er det?»