Hopp til innhold

skrantesjuke

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika

Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika

Da skrantesjuke ble påvist hos villrein i Nordfjella mars 2016 viste analyser at dette var tilsvarende sykdom som hos hjortevilt i Nord-Amerika. Testene som blir brukt til å undersøke for smitte kunne ikke skille norske funn fra nordamerikanske. Nå er det gjennomført nye analyser som viser forskjeller. – Med denne nye kunnskapen er det lite … Les mer av «Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika»


skrantesjuke

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

En nylig publisert vitenskapelig artikkel presenterer et nytt modellverktøy for å estimere forekomst og sannsynlighet for å finne dyr som er smittet med skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) i en bestand. Artikkelen har tittel “A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic … Les mer av «Hvor mange skrantesjuke dyr er det?»


skrantesjuke

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2018. Alle prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Hvis det ikke er grunnlag for å gå videre med prøven vil jegere som sender inn prøver får svar innen 24 timer, fra prøven ankommer Veterinærinstituttet. Dermed styres den daglige arbeidsmengden … Les mer av «CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord»


Elg Hjort Jakt skrantesjuke Villrein

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Jegere står for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort og villrein fra dyr som felles under jakt. I tillegg omfatter prøvetakingen fallvilt av elg, hjort, rådyr og rein, samt tamrein og hjortevilt som leveres til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge. Miljødirektoratet pålegger … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2018»


skrantesjuke

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) ble for første gang påvist i Europa hos ei norsk villreinsimle, i Nordfjella i 2016. Skrantesjuke forårsakes av opphopning av feilfoldede prionproteiner (prioner) som skader hjernen og nervesystemet, og er alltid dødelig. Dette funnet ble sett på som en stor trussel mot norsk natur. Derfor satte Miljødirektoratet og Mattilsynet … Les mer av «CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid»


skrantesjuke

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Hvis Mattilsynet bestemmer at en slikkesteinplass må avstenges helt på grunn av særskilt smittefare eller av hensyn til dyrevelferden, kan det opprettes en ny slikkesteinplass. Saltsteinen kan stå uskjermet og være tilgjengelig for både hjortedyr og beitedyr. Unntaket fra forskriften er midlertidig og gjelder ut beitesesongen 2018, og ikke lengre enn til 1. oktober 2018. … Les mer av «Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella»


skrantesjuke

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Dette innebærer at det må skje et høyt uttak av dyr i 2018 for å få tilstrekkelig antall prøver for å avdekke eventuell forekomst av CWD. Selv om det er omfattende å ta ut så mange dyr, vil uttaket ikke true produktiviteten i bestanden. Modellering er tatt i bruk for å ikke senke antallet individer … Les mer av «Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda»skrantesjuke Villrein

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Ny metodikk for testing av lymfeknuter I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke). Smittestoffet kan imidlertid finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen, og derfor tok Veterinærinstituttet i bruk nye metoder for å analysere både hjerne og … Les mer av «Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke»