Hopp til innhold

skrantesjuke

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Miljødirektoratet har opprettet en tilskuddsordning til kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke. Søknadsfristen for fallviltåret 2016-2017 er 8. desember 2017.

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning
Foto Johan Trygve Solheim / Norsk hjortesenter

Miljødirektoratet vil gi årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars.

Kommuner kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Kommunen får utbetalt 350 kr. per fallvilt som kommunens ettersøkspersonell, eller andre lønnet av kommunen, har tatt skrantesjukeprøver av. Utbetaling av tilskudd krever at kommunen har registrert fallviltet i Hjorteviltregisteret og at svaret på skrantesjukeprøven er koblet til dyret. Kommunen kan ikke søke om tilskudd for prøver som Mattilsynet, SNO eller andre har tatt av fallvilt.

Søknad om tilskudd for fallviltåret 2016/2017 skal sendes til Miljødirektoratet gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 8. desember 2017. Fra og med fallviltåret 2017/2018 vil søknadsfristen være 1. mai hvert år.

På Miljøkommune.no finner kommunen og ettersøkspersonell veiledning om fallvilt og skrantesjuke.

Her finner du faktaark med informasjon om informasjon om fallvilt og skrantesjuke.

Fallvilt-app

Nylig ble også appen «Fallvilt» lansert. Den kan brukes til å rapportere fallvilt til kommunen, skanne strekkode fra merkelappen, og registrere skrantesjukeprøver fra fallvilt. Brukere er kommunalt ettersøkspersonell. Se mer info på egen side på Miljøkommune.no.

Appen «Fallvilt» er tilgjengelig i Google Play og i App Store.

Les mer om Fallviltappen på Miljøkommune.