Hopp til innhold

Jakt

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt
Jegere som skal jakte storvilt må ha bestått skyteprøve før jakta. På grunn av koronasituasjonen blir bestått prøve fra i fjor gjeldende også i inneværende jaktår. Foto: Aleksandr Kichigin.

– Dette er en pragmatisk løsning i år for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder og samtidig kunne gjennomføre høstens jakt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Årlig skyteprøve

Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at mange skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

Legger til rette for høstens jakt

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

Nye jegere må avlegge prøve

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

– Vi forventer god kapasitet på skytebanene til å håndtere skyteprøven for disse gruppene til høsten ettersom andre jegere altså slipper å avlegge ny skyteprøve i år, sier miljødirektøren.

Den enkelte arrangør har ansvar for å gjennomføre aktiviteten på skytebanene i henhold til de smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. Dersom restriksjonene etter hvert blir mildere, vil vi oppfordre alle jegere til å besøke skytebanene.

Midlertidig forskriftsendring

Miljødirektoratet er klar over at tiltaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange lokale jeger- og fiskerforeninger og skytterlag.

Direktoratet mener likevel det er viktig å komme med en avklaring nå, for å unngå usikkerhet rundt gjennomføringen av årets skyteprøve.

Endringen vil gjelde i år og er fastsatt som en midlertidig forskriftsendring. Det er ikke gjennomført høring før fastsettelse av forskriften, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert.

Les mer om rapportering av utbytte fra jakt og fangst

 

Jegeren er selv ansvarlige for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.