Hopp til innhold

skrantesjuke

Starter CWD-overvåking i Sverige

Elg som felles under årets jakt i Jämtland skal nå testes for skrantesjuke. Overvåkingen utvides til å gjelde hele Sverige i 2018.

Starter CWD-overvåking i Sverige
Ill. Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A4mtland_l%C3%A4n_vapen.svg

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) starter nå rettet overvåking av skrantesjuke i samarbeid med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland og Svenska Jägareförbundet.

Det er aldri påvist noen tilfeller av skrantesjuke i Sverige, og hittil har overvåkingen av CWD vært begrenset til fallvilt og hjortedyr som er blitt avlivet på grunn av sykdom. Etter at det sykdommen ble oppdaget på en elg i Norge, nær grensen til Jämtland ønsker imidlertid myndighetene nå å utvide overvåkingen. I første omgang skal elg som felles under årets elgjakt i Jämtland undersøkes.

I følge en pressemelding fra SVA er dette første skritt i en utvidet og landsomfattende overvåking av CWD. Overvåkingen utvides i 2018 jf. EUs overvåkingsprogram.

-Vi vil starte overvåkingen i Jämtland så snart som mulig for å rekke å få inn et antall prøver fra årets elgjakt. Elg fra de vestre delene av Jämtland, nær norskegrensen er av størst interesse å undersøke innledningsvis, sier assisterende statsveterinær Erik Ågren i pressemeldingen.

Også i Sverige spiller jegerne en viktig rolle. Ved hjelp av Svenska Jägerförbundet organiserer og informerer SVA om hvordan prøvetakingen skal foregå.

Treårig EU-program for overvåking av CWD

EU besluttet nylig å innføre et treårig program for overvåking av CWD hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige. Programmet innledes 1.januar 2018, og omfatter minst 6000 prøver fra hvert land fordelt på oppdrettsdyr, viltlevende hjortevilt og rein.

Les også:

Pressemelding fra SVA: Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

CWD-övervakning i Sverige

Pressemelding fra Länsstyrelsen Jämtlands län: Riktad övervakning av avmagringssjuka hos älg i Jämtlands län

Avmagringssjuka, CWD – Jordbruksverket