Hopp til innhold

Skrantesjuke (CWD) og hjortevilt

I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease – CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Jaktinnsamling 2017

Jegere i Nordfjellaregionen og Selburegionen skal teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2017. Innsamlingen og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Veiledning til kommunene

På miljøkommune.no finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD hos hjortevilt.

Informasjon til deg som ferdes i Nordfjella:

Åpne informasjonsplakaten i eget vindu.

Tidslinje – da skrantesjuken kom til Norge

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Dette kan spare mange dyr for de lidelsene sykdommen medfører, og hindre videre smittespredning.

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

VKMs risikovurderinger

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet og Miljødirektoratet å lage en vitenskapelig vurdering av risiko forbundet med skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) hos hjortedyr i Norge.

Kunnskapsoversikt

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk.

 

Status på kartleggingen av skrantesjuke

Nesten 10.000 hjortedyr er testet for skrantesjuke, så langt er fem positive tilfeller dokumentert. Oversikt fra Mattilsynet basert på tall fra veterinærinstituttet, oppdatert 20. juni 2017.

 

Status for kartleggingen av skrantesjuke i 2017

DyreartNegative prøverPositive prøverTotalt
Totalt alle arter200512005
Elg3320332
Hjort (vill)2100210
Hjort (oppdrett)54054
Villrein60160
Tamrein9480948
Rådyr4010401

Status for kartleggingen av skrantesjuke i 2016

DyreartNegative prøverPositive prøverTotalt
Totalt alle arter10043510048
Elg439624398
Hjort (vill)245002450
Hjort (oppdrett)1430143
Villrein8383841
Tamrein173701737
Rådyr4790479

Forskning på skrantesjuke

Forskningen ved Veterinærinstituttet er fokusert rundt fire problemstillinger ved skrantesyke:
1. Forskjeller mellom «elgtypen» og «reintypen» av CWD
2. Epidemiologi (sykdomsmodellering)
3. Etablere CWD-test for bruk på levende hjortedyr
4. Kartlegging av genetisk sensitivitet hos norske hjortedyr