Hopp til innhold

Skrantesjuke (CWD) og hjortevilt

I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease – CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Status for nasjonal kartlegging av skrantesjuke

29428 CWD-prøver undersøkt fra 2016

12 positive tilfeller per dags dato

Innsamlingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA or Veterinærinstituttet.

Slik smitter skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen?

Våren 2016 ble det registrert CWD, også kalt skrantesjuke, på villrein i Nordfjella. Det var første tilfelle av sykdommen på reinsdyr og det første tilfellet av denne smittsomme prionsykdommen i Europa. Hva er egentlig skrantesjuke, hvordan smitter den og hvorfor er smitterisikoen så stor ved saltsteiner?

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå denne dødelige dyresykdommen. Filmen er laget av Klipp og lim i Trondheim.

Jaktinnsamling 2017

Jegere i Nordfjellaregionen og Selburegionen skal teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2017. Innsamlingen og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Veiledning til kommunene

På miljøkommune.no finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD hos hjortevilt.