Hopp til innhold

Skrantesjuke (CWD) og hjortevilt

I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt skrantesyke eller Chronic Wasting Disease – CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Status for nasjonal kartlegging av skrantesjuke

58059 CWD-prøver undersøkt fra 2016 til dags dato

23 positive tilfeller perg dags dato

Innsamlingen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA or Veterinærinstituttet.

Se også detaljert skrantesjukestatistikk på Veterinærinstituttets nettsider. 

Slik smitter skrantesjuke

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen?

Våren 2016 ble det registrert CWD, også kalt skrantesjuke, på villrein i Nordfjella. Det var første tilfelle av sykdommen på reinsdyr og det første tilfellet av denne smittsomme prionsykdommen i Europa. Hva er egentlig skrantesjuke, hvordan smitter den og hvorfor er smitterisikoen så stor ved saltsteiner?

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå denne dødelige dyresykdommen. Filmen er laget av Klipp og lim i Trondheim.

Tilfeller av skrantesjuke i Norge

Skrantesyke i Nordfjella: Kan ikke skilles fra klassisk CWD i Nord-Amerika
Skrantesyke hos og hjort: Avviker fra klassisk CWD i Nord-Amerika og kan kalles atypisk CWD
Dato ArtDødsårsakOmrådeTestmaterialeStatusType prionsykdomAlderMer informasjon
23.02.2018Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaLymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksen
20.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenhttps://www.vetinst.no/nyheter/bekreftet-skrantesjuke-pa-to-reinsdyrbukker-i-nordfjella
20.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenhttps://www.vetinst.no/nyheter/bekreftet-skrantesjuke-pa-to-reinsdyrbukker-i-nordfjella
05.02.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenStrekkode 100000078681
23.01.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenDiagnosen er basert på ELISA- og western blot-undersøkelse av lymfeknute.
05.01.2018Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfevevBekreftet positivKlassisk CWDVoksen
19.12.2017Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
19.12.2017Villrein (simle)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWDVoksenPressemelding fra Mattilsynet
04.12.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaHjernevev og lymfeknute Bekreftet positivKlassisk CWD3-4 år
28.11.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaBekreftet positivKlassisk CWD2 årPressemelding fra Mattilsynet
17.11.2017Villrein (bukk)Statlig fellingNordfjellaLymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWD2 årPressemelding fra Mattilsynet
25.10.2017Hjort (kolle)JaktGjemnes
Møre og Romsdal
HjerneprøveBekreftet positivAtypisk CWD16 årPressemelding fra Mattilsynet
06.10.2017Elg (ku) Jakt
Rar oppførsel - sykt dyr
Lierne
Trøndelag
HjerneprøveBekreftet positivAtypisk CWD13 år
04.10.2017Villrein (bukk)JaktNordfjellaHjerneprøve
Lymfeknute
Bekreftet positivKlassisk CWD2,5 år
12.08.2017Villrein (bukk)JaktNordfjellaLymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWD8 år
11.08.2017Villrein (simle)JaktNordfjellaLymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWD3 år
21.06.2017Villrein (bukk)Avlivet
GPS-merket rein, testet positiv på endetarmsprøve
NordfjellaLymfeknuteBekreftet positivKlassisk CWD4 år
10.09.2016Villrein (simle)JaktNordfjellaHjerneprøve
Lymfeknute
Bekreftet positivKlassisk CWD4 år
02.09.2016Villrein (bukk)Jakt* NordfjellaLymfeknute*Bekreftet positivKlassisk CWD3 år*Felt under jakt i 2016. Testet på nytt med lymfeknuter i 2018.
20.08.2016Villrein (bukk)JaktNordfjellaLymfeknute
Hjerneprøve
Bekreftet positivKlassisk CWD7 år
27.05.2016Elg (ku)Funnet dødSelbu
Trøndelag
HjerneprøveBekreftet positivAtypisk CWD14 år
12.05.2016Elg (ku)AvlivetSelbu
Trøndelag
HjerneprøveBekreftet positivAtypisk CWD13 år
15.03.2016Villrein (simle)Observert syk/døendeNordfjellaHjerneprøve
Lymfeknute
Bekreftet positivKlassisk CWD3-4 år

Jaktinnsamling 2018

Til sammen 30.000 dyr skal testes for skrantesjuke i løpet av 2018. Mer informasjon om kartleggingen.

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Veiledning til kommunene

På miljøkommune.no finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD hos hjortevilt.