Hopp til innhold

Arkiv

Her har vi samlet publikasjoner, rapporter og foredrag som omhandler skrantesjuke (CWD).

Ta kontakt om du savner innhold.

Publikasjoner og rapporter

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Mattilsynet og Miljødirektoratet 2017. Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet to risikovurderinger på skrantesjuke

VKM. (2017) CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards, ISBN: 978-82-8259-266-6, Oslo, Norway.

VKM. (2016). CWD in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards, ISBN: 978-82-8259-216-1, Oslo, Norway.

Bestillingsbrev fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

 

 

EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land

Chronic wasting disease (CWD) in cervids (EFSA-rapport 18.01.17) 

 

Overvåkingsprogrammet for CWD

Veterinærinstituttet tar rutinemessig ut hjerneprøve hos hjortedyr som er eldre enn 18 måneder som ledd i overvakingsprogrammet for CWD.

Alle årsrapporter er samlet på Veterinærinstituttets nettsider. 

Årsrapport 2015:

Sviland S, Vikøren T, Tarpai A, Benestad SL. The surveillance programme for Chronic Wasting Disease (CWD) in wild and captive cervids in Norway 2015. Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway. Annual report 2015. Oslo: Norwegian Veterinary Institute; 2016.

 

Alliance for Public Wildlife: The Challenge of CWD: Insidious and Dire. Only immediate action will avoid catastrophic outcomes  (2017)

Foredrag og presentasjoner

Oppsummerer dagens kunnskap

Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Nordfjella villreinutvalg arrangerte lokale informasjonsmøter for publikum og forvaltning om skrantesjuke 18. og 19. januar 2017. Presentasjonene finner du her:

Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet – Skrantesyke: Sykdommen, diagnostikk og forskning.

Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning (NINA) – Skrantesjuke – hva som kan skje og hva vi kan gjøre.

Atle Mysterud, Universitet i Oslo – Hjorten nær Nordfjella – merking og kunnskap om trekkmønster.

Julie E. Grimstad, Mattilsynet – Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease/CWD) på hjortevilt.

 

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

I november 2016 arrangerte NMBU, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Forskningsrådet seminar om håndteringen av hjortedyrsykdommen skrantesjuke (CWD).

Foredragene finner du her: CWD in Norway – Management and Control

Mike Miller: Chronic wasting disease: Lessons learned from the first five (or more) decades.


Erling Solberg: Wild cervids in Norway, a nation-wide perspective


Morten Tryland: Chronic wasting disease and reindeer herding


Richard Davis: Chronic wasting disease prevention in Manitoba, Canada


Sylvie L. Benestad: Update on the Norwegian CWD situation


Olav Strand: Population history and habitat use in the Nordfjella wild reindeer area


Kristin R. Alvseike: Chronic wasting disease in Norway – surveillance, management and challenges


Trent Bollinger: CWD in Saskatchewan, Canada: past present and future