Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Høysesong for hjorteviltpåkjørsler

Statistikk fra Hjorteviltregisteret: Vintermånedene er høysesong for hjorteviltpåkjørsler, men visste du at når på døgnet dyret blir påkjørt også varierer i løpet av året?

Høysesong for hjorteviltpåkjørsler
Foto: Egill J. Danielsen

Påkjørsler av hjortevilt varierer i løpet av året og døgnet. Flest hjortevilt blir påkjørt om vinteren og i den mørke delen av døgnet. Det er flere faktorer som har innvirkning på når hjortevilt påkjøres, blant annet vil mye snø gi flere påkjørsler.

Vinter

I de typiske vintermånedene desember – februar blir flest elg og hjort påkjørt i tidsrommene 06-10 og 17-20. Dette samsvarer med at hjorteviltet er mest aktive i periodene rundt daggry og skumring. Hjorteviltet holder også større avstand til vei og bebyggelse på dagtid, noe som gjør at det blir færre påkjørsler på dagtid.

Gjennomsnittlig antall påkjørte elg og hjort i månedene desember-februar i årene 2013-2016 fordelt på tid i døgnet. Statistikk fra www.hjorteviltregisteret.no

Sommer

I sommermånedene er påkjørslestoppen seinere på kvelden enn i vintermånedene. De fleste dyrene blir påkjørt mellom klokka 22 og 01 i månedene mai-juli.

Gjennomsnittlig antall påkjørte elg og hjort i månedene mai-juli i årene 2014-2016 fordelt på tid i døgnet. Statistikk fra www.hjorteviltregisteret.no

Fallvilt i Hjorteviltregistert

Hjorteviltregisteret har lagt til rette for kartfestet registering av fallvilt. Det er kommunene som er ansvarlig for å legge inn data, men ettersøkspersonell kan gis tilgang til å registrere hendelser fortløpende. Ved jaktårets slutt (31. mars) skal kommunene rapportere dyr som er bekreftet døde til SSB og det er dette som utgjør den offisielle statistikken.

I tillegg er det også mulighet til å registrere hendelser hvor dyret friskmeldes eller ikke blir funnet. Dette gir informasjon om hvor påkjørslene skjer. Disse registreringene blir ikke meldt inn til SSB og er dermed ikke med i den publiserte statistikken over fallvilt.

I innsynsløsningen har du mulighet til å se fallvilthendelser i kart. Her har du også mulighet til å ut rapporter om fallvilt fordelt på døgnet, fallvilt fordelt på året, fallvilt år for år og fallvilt fordelt på veg.

Kontakt: 

Har du behov for veiledning og hjelp for bruk av Hjorteviltregisteret?
Kontakt Naturdata  på e-post: support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10. Vi hjelper deg gjerne!

 

Les også:

Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres