Hopp til innhold

Slik blir du hjorteviltjeger

Les mer om jegerprøven

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset.

Finn kursarrangør

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. For å finne tilbud om jegerprøvekurs i ditt nærmiljø, se kurskalender hos studieforbundene. Du kan også kontakte NJFF sine lokallag som er tilsluttet Studieforbundet natur og miljø.

Læremidler for jegerprøven

Det finnes flere lærebøker, som blir brukt i forbindelse med jegerprøven. Du kan kjøpe bøkene i bokhandelen, på nett eller låne dem på biblioteket.

Slik blir du hjorteviltjeger

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Er du interessert i naturen og liker å være mye ute, enten alene eller med venner? Da bør du ta Jegerprøven, som gir deg innsikt i hva jakta handler om – og som er påkrevd for at du skal få lov til å jakte.

Er du interessert i naturen og liker å være mye ute? Da bør du ta jegerprøven. Foto Camilla Næss

Er du interessert i naturen og liker å være mye ute? Da bør du ta jegerprøven. Foto Camilla Næss/NINA. 

Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle som skal jakte i Norge må derfor kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse ved å ha gjennomgått opplæring og bestått jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en eksamen. For å ta eksamen må du ha gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs og ha betalt jegerprøvegebyret.

Opplæringsjakt

Du kan delta i opplæringsjakt på storvilt fra det kalenderåret du fyller 16 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

Krav til hjorteviltjegeren

Du kan jakte storvilt fra du er fylt 18 år.
Når du har tatt jegerprøven, må du betale den årlige, statlige jegeravgifta gjennom jegerregisteret. For å jakte storvilt må du i tillegg avlegge en årlig skyteprøve. Skyteprøven består av 30 obligatoriske skudd på valgfri blink og fem skudd mot en dyrefigur. For jakt på hjort, elg og rådyr må du dessuten ha tilgang på ettersøkshund. Bevis for betalt jegeravgift, gyldig våpenkort og attestert skyteprøve skal alltid være med når du er på jakt.
Du kan avlegge skyteprøve ved å kontakte Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) eller Det frivillige Skyttervesen (DFS)

Jegerprøven på nett
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en eksamen. Kurset har 30 undervisningstimer fordelt på ni dager. Tre av disse kan gjennomføres som selvstudium ved e-læring.
Her finner du de nettbaserte samlingene til Jegerprøven.

Andre nettressurser
Elektronisk jegerprøveeksamen – Informasjon om jegerprøveeksamen. Her kan du også ta en eksempelprøve og teste dine kunnskaper.
Webjaktskolen – Her kan du prøveskyte elg rett fra pc’n, se konsekvensene av ditt treff og lære litt om elgens anatomi.
På jegeropplæring.no finner du også mye nyttig kunnskap for deg som vil bli jeger.