Hopp til innhold

Jakttidsforskriften

Hvis du lurer på hvilke arter det er lov å jakte på eller når du kan jakte på en bestemt art, kan du lese i jakttidsforskriften.

Forskriftens fulle navn er Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Den gjelder for fem påfølgende jaktår, og dagens versjon gjelder fram til 31. mars 2017.

Her finner du oversikt over jakttidene for hjortevilt

 

Ulik jaktid i ulike deler av landet

Forskriften har en oversiktlig liste over jakttider på alle jaktbare arter. Med andre ord er alle arter fredet med mindre det er åpnet for jakt på arten. Forskriften sier også noe om i hvilke deler av landet det er tillatt å jakte på en enkelt art. For elg er det for eksempel ulik jakttid i flere av kommunene som har åpnet for elgjakt. Forskriften angir videre hvilke områder elg er helgefredet.

 

Mulig å endre jakttidene

Jakttider kan i flere tilfeller endres. Blant annet kan fylkeskommunen utvide eller innskrenke jakttiden for elg og hjort etter vilkår som er oppgitt i jakttidsforskriften. Videre kan villreinnemnda utvide jakttiden for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager når bestandsutviklinga tilsier at dette er nødvendig.

Retningslinjer for endring av jakttid (pdf)

Fulltekst på Lovdata