Hopp til innhold

Forskningsprosjekter på hjortevilt

Elgfôringsprosjektet

Prosjektet har  undersøkt de økologiske og økonomiske effektene av vinterfôring av elg. Forskerne har blant annet studert effekten av foring med rundballer på vekttap, kalving og slaktevekter på GPS-merkede elgkuer.

Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal

Norsk institutt for naturforskning har derfor GPS-merket elg i Valdres og Hallingdal for å gi forvaltningen mer kunnskap om elgens bruk av området.

Climate effects on harvested large mammal populations

Veg, jernbane og dyreliv

En av Norsk institutt for naturforsknings (NINA) strategiske instituttsatsinger, der målet er å videreutvikle NINAs forskning på hvordan utbygging og utbedring av veg og jernbane påvirker større pattedyr.

Hjortmerk

Hjort og GPS-merking i regi av NIBIO

Forsking ved Norsk Hjortesenter

Les mer om Norsk Hjortesenters forskningsaktivitet.

DeerUnit: analyser av GPS-data 

Prosjektperiode: 01.05.2014 – 15.04.2018
Prosjektleder: Atle Mysterud

EcoTick

Effekter av hjortedyr på flåttbårne sykdommer.
Prosjektperiode: 01.03.2016 – 31.03.2019