Hopp til innhold

Jegerprøven

Finn kursarrangør

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. For å finne tilbud om jegerprøvekurs i ditt nærmiljø, se kurskalender hos studieforbundene. NJFF er tilsluttet Studieforbundet natur og miljø.

Lærebøker

Det finnes flere lærebøker, som blir brukt i forbindelse med jegerprøven. Du kan kjøpe bøkene i bokhandelen, på nett eller låne dem på biblioteket.

 

Slik blir du jeger

Lurer du på om jakt kan være noe for deg? Er du interessert i naturen og liker å være mye ute, enten alene eller med venner? Da bør du ta Jegerprøven, som gir deg innsikt i hva jakta handler om – og som er påkrevd for at du skal få lov til å jakte.

Jakt kan være så mangt, alt fra stille lytting etter en harelos til actionfylt jakt på ender og duer. Alt fra lettbeint gange på støkkjakt etter rype til tungt slit med å frakte heim verdifullt kjøtt fra elgskogen. Alt fra sosial lagsjakt etter hjort og rådyr til ensom vandring i reinsfjellet.

JegerprøvenSentralt i den norske jakta står kravet om opplæring og human jaktutøvelse. Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler.

Obligatorisk kurs

Alle som skal jakte i Norge må derfor kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse ved å ha gjennomgått ei opplæring og bestått jegerprøven.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en eksamen. Kurset har 30 undervisningstimer fordelt på ni dager. Tre av disse kan gjennomføres som selvstudium ved e-læring. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år.

 

Hvor kan du ta jegerprøven?

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset. Disse er:

  • Folkeuniversitetet
  • Studieforbundet næring og samfunn
  • Studieforbundet natur og miljø
  • Arbeidernes Opplysningsforbund
  • Samisk studieutvalg

I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. For å finne tilbud om jegerprøvekurs i ditt nærmiljø, se kurskalender hos studieforbundene eller kontakt NJFF sine lokallag som er tilsluttet Studieforbundet natur og miljø.

Hva kreves av en hjorteviltjeger?

Når du har tatt jegerprøven, må du betale den årlige, statlige jegeravgifta gjennom jegerregisteret. Det er ulike satser etter om du skal jakte elg, hjort eller villrein, eller annet vilt.

For å jakte storvilt må du i tillegg årlig avlegges skyteprøve. Skyteprøven består av 30 obligatoriske skudd på valgfri blink og fem skudd mot en dyrefigur. Alle skuddene mot dyrefiguren må være innenfor angitt område.

For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub.

Du kan jakte storvilt fra du er fylt 18 år. Du kan delta i opplæringsjakt på storvilt fra det kalenderåret du fyller 16 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

 

Vil du bli jegerprøveinstruktør?

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører.

Som instruktør for jegerprøven må du ha omfattende og inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensumet til jegerprøven. Du må også ha innsikt i grunnleggende pedagogiske prinsipper og formidlingskompetanse. For å få slik kompetanse må du gjennomføre utdanning for jegerprøveinstruktører som er utarbeidet og fastsatt av Miljødirektoratet.