Hopp til innhold

Jakt

Hvorfor levere fellingsrapport?

Hvorfor levere fellingsrapport?

Forskriftsfestet rapportplikt

I Hjorteviltforskriften § 25 står det at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal videre rapportere fellingsresultatet til SSB via Hjorteviltregisteret. Levering av fellingsrapport er altså forskriftsfestet og er uavhengig av registret sett elg og sett hjort skjema. I Hjorteviltregisteret kan kommunen automatisk opprette fellingsrapport basert på felte dyr registrert på sett dyr skjemaet. Det kan forkomme avvik mellom felte dyr på sett dyr skjemaet og fellingsrapporten/fellingsresultatet. Det er flere faktorer som kan gi avvik.

Sjekkliste for kommunen:

  1. Har alle jaktfelt levert sett dyr skjema?

Mangler det skjema fra noen jaktfelt kan det være at ett eller flere skutte dyr ikke er registret.

  1. Er valdet med i et bestandsplanområde med fellesjaktavtale? Da kan felte dyr fra sett dyr skjemaet avvike fra fellingsrapporten.

I hjorteviltforskriftens rundskriv s. 49: «For vald som inngår i fellesjaktavtaler er regelen at felte dyr skal rapporteres fra det valdet som fikk tildelt dyrene selv om det er skutt i et annet vald.» På sett dyr skjemaet rapporteres felte dyr på valdet det felles. Som en følge kan felte dyr fra sett dyr skjemaet avvike fra fellingsrapporten for et enkelt vald.

  1. Er felte dyr kassert? Da skal de føres på fallvilt og ikke tas av kvota.
  1. Er fallvilt overført til kvota? Da skal det registreres på fellingsrapporten. Slike dyr vil ikke vises på sett dyr registreringer.

Fellingsrapport gir grunnlag for fakturering

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Underskrevne fellingsrapporter brukes gjerne som faktureringsgrunnlag når regning for fellingsavgift skal sendes ut. Viltansvarlig i kommunen kan hente ut ferdige rapporter med fellingsavgiftsgrunnlaget basert på fellingsrapporten i Hjorteviltregisteret.

Oppsummering

Slik regelverket er i dag, skal valdansvarlig representant sende signert fellingsrapport til kommunen – som en kontroll mot sett dyr skjema og som grunnlag for fakturering av fellingsavgift.

Kontakt Naturdata AS

Rapportert elg 2014 Rapportert hjort 2014