Hopp til innhold

Arrangement Forskning Forvaltning

Viltkonferanse med digital jeger

Hvor vil vi med hjorteviltbestandene? Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader? Hva er digital jeger? Det er noe av det du får svar på under Naturdatas viltkonferanse på Stjørdal 7.-8. november.

Viltkonferanse med digital jeger
7.-8. november er det klart for Naturdatas viltkonferanse på Stjørdal. Foto: Bodil Haukø, Naturdata

Naturdata inviterer til viltkonferanse for 12. gang, og presenterer et variert program. Mange av foredragene er basert på innspill fra fjorårets deltakere, og første dag handler blant annet om viltforvaltningens betydning i samfunnet, verdier, normer og utvikling.

Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter skal snakke om utviklingen av hjorteviltbestanden i Norge, hvor vil vi? Tonje Kvaløy fra Miljødirektoratet tar oss med inn den elektroniske verden, med en innføring i den digitale jeger. Hvor er vi i dag og planer for videre utvikling på dette området. Naturdata vil selv gå inn i og vise det nye Hjorteviltregisteret som er lansert nå i høst.

Ulv og elgbeiteskader

Rovdyr oppleves i enkelte områder som ei utfordring innenfor viltforvaltningen. Høgskolen i Innlandet har flere prosjekter som tar for seg dette temaet, og Karen Marie Mathisen utfordrer salen på «kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær?»

Evalueringen av tidligere konferanser viser at deltakerne også ønsker hverdagshistorier fra kommunene. I år vil vi få slike historier fra Midtre Gauldal, om forvaltning og utvikling av hjortevilt, og fra Sørfold kommune rundt hvordan man kan løse lokale samarbeidsproblemer.

Påmelding fra hele landet

– Naturdata håper at det blir to givende dager for våre deltakere. Vi ser at det så langt er påmelding fra hele landet, og at flere kommuner tar med folk fra fallviltgrupper, viltnemder og viltråd. Når flere hører og opplever det samme, er det enklere å drifte ting i eget område, sier konstituert daglig leder Bodil Haukø i Naturdata.

I fjor deltok 170 personer på Naturdatas viltkonferanse. Målgruppen for konferansen er forvaltningen rundt i landet, jegere, fallviltpersonell, studenter, jeger- og jaktorganisasjoner, offentlig administrasjon og forskningsmiljø.

– Vi ønsker at konferansen skal være en god møteplass for alle som jobber og er interessert i viltforvaltning, sier Haukø.

Påmelding og program til Naturdatas viltkonferanse

Les mer om Naturdata