Hopp til innhold

Vilt og trafikk

Dette kan veimyndighetene gjøre:

På høytrafikkerte veier i områder med mye vilt, bør det bygges viltgjerder og over- eller underganger for viltet. Andre steder er det beste forebyggende tiltaket å rydde terrenget langs veien for vegetasjon.

Ikke bare for at bilføreren lettere kan observere dyra, men også fordi dyra føler seg tryggere i skogkanten enn ute i åpent lende. Der kan de både finne mat og de har beskyttelse. Så jo lenger skogkanten er fra veien, dess lenger unna vil dyrene oppholde seg.