Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein Vilthelse

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Veterinærinstituttet har analysert 253 hjerneprøver fra villreinflokken som sist fredag ble drept av lynnedslag på Hardangervidda. Ingen av dyrene var smittet med CWD.

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD
Foto Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.

Fredag forrige uke ble en villreinflokk på 323 dyr drept av lynnedslag i Vinje kommune i Telemark. Som et ledd i den pågående nasjonale kartleggingen av CWD (chronic wasting disease), eller skrantesyke, ble det tatt hjerneprøver av alle voksne dyr for å sikre et større prøvemateriale fra villrein.

Ingen CWD-smitte

Veterinærinstituttets analyser viser nå at ingen av disse dyrene var smittet av CWD.

–Det er svært positivt at CWD ikke er påvist på Hardangervidda. Funnet tyder på at sykdommen i alle fall ikke er vanlig forekommende i denne villreinstammen, sier Kjell Handeland, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Villreinkadavrene blir liggende

Siden det ikke er risiko for spredning av CWD-smitte har Miljødirektoratet besluttet å la kadavrene bli liggende i fjellet.

–En samlet vurdering tilsier at flokken blir liggende igjen i fjellet. Når dyr dør, er det helt naturlig å la naturen går sin gang og rydde opp selv. Denne flokken ligger slik til at det ikke er noe direkte avrenning til vann rundt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets pressemelding.

Les nyhetsmeldinger fra:

Veterinærinstituttet

Miljødirektoratet