Hopp til innhold

Elg Hjort Rådyr Villrein

Varm sommer kan føre til lite mat til hjortedyra

Bønder i store deler av landet er bekymret for sviktende avlinger. Manglende regn påvirker også veksten til de ville plantene i naturen, noe som har betydning for hjortedyra.

Varm sommer kan føre til lite mat til hjortedyra
Foto Camilla Næss

Det har allerede vært et hardt år hjortedyra. På grunn av mye snø og lave temperaturer, var det flere steder krevende å finne mat. I tillegg var det foringsforbud på grunn av fare for spredning av skrantesjuke(lenke: https://www.hjortevilt.no/ikke-mat-hjortedyra/). Sommeren kan også bli utfordrende. Under tørre, varme somre eldes plantene raskt og innholdet av tungt fordøyelige stoffer som cellulose og lignin øker, mens næringsinnholdet synker. Elgen foretrekker fuktige, kjølige somre for å få best mulig næringstilgang.

Les mer fakta om skogens konge

Villrein er heller ikke upåvirket av det varme været. Varmere sommere fører til blant annet til økt nedsmelting av is- og snøbreer i fjellet.

Dette er viktige områder for villreinen om sommeren hvor den kan avkjøle seg og komme seg vekk fra insektplager. Reduserte is- og snøbreer i fjellet fører dermed til økte forstyrrelser og stress for villreinen.

Les mer om villrein her

Høyere temperatur og mindre nedbør, er også mer gunstig for parasitter som brems og hjernemark. I følge Veterinærinstituttet var den svært varme sommeren i 2014 en av årsakene til at parasittbelastningen på villreinkalver det året ble spesielt stor.