Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein Vilthelse

Uttak av villrein i Nordfjella sone 2 vinteren 2019

Miljødirektoratet har vedtatt at inntil 55 voksne villreinbukker skal tas ut i Nordfjella sone 2, i perioden 1. februar til 12. april 2019. Den ekstraordinære fellingen gjøres i regi av Statens naturoppsyn (SNO). På denne siden oppdaterer vi aktiviteten fortløpende.

Uttak av villrein i Nordfjella sone 2 vinteren 2019
Fra denne villreinflokken i Nordfjella sone 2 skal det felles bukker som skal testes for skrantesjuke. Foto: Statens naturoppsyn

Å ta ut 55 dyr på vinteren er utvilsomt en belastning for villreinstammen i sone 2. Miljødirektoratet vurderer likevel at tiltaket er nødvendig. Målet er å bli tilstrekkelig sikre på om bestanden er smittet eller ikke, og gjennom det hindre potensiell spredning av skrantesjuke (CWD).

Må hindre spredning

– Skrantesjuke er en dødelig dyresykdom. For å utrydde den i Norge, og unngå at flere hjortedyr smittes, må vi hindre spredning, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Rask avklaring av smittestatus er derfor svært viktig. I løpet av 2019 er målet å oppnå 90 prosent sikkerhet for at det ikke er smitta dyr i sone 2.

Supplerer ordinær jakt

Vinteruttaket er igangsatt som et supplerende tiltak til ordinær jakt, blant annet på grunn av at det ble felt betydelig færre dyr enn forventet under den ordinære jakta i 2018. For å friskmelde flokken krever Mattilsynet 99 prosent sikkerhet, men det tar noe lenger tid å oppnå.

Vinterfellingen startet 26. februar og ble avsluttet 12. april. Her er resultatet:

Dato og år Felte dyr* Merkede dyr Merknad
2018   5 Samtlige simler
2019      
9. januar   4 2 bukker og 2 simler
26. februar 3 1 2 bukker og 1 simle felt, 1 bukk merket
1. mars 4    
9. mars 2    
10. mars 10    
11. mars 1 4 3 bukker og 1 simle merket
14. mars 7    
18. mars 2    
19. mars 2   1 bukk og 1 simle
25. mars 3    
4. april 7    
9. april 4    
10. april 3    
12. april 4    
Totalt 52 14  

*Felte dyr er bukker, hvis ikke annet er anmerket.