Hopp til innhold

skrantesjuke

Unormal atferd hos hjortevilt

Ser du hjortevilt med unormal atferd? Da er det viktig å varsle myndighetene, så eventuell sykdom kan oppdages tidlig, og dyrevelferden blir ivaretatt best mulig.

Unormal atferd hos hjortevilt
Eldre elgku med silbenssvulst, som er synlig som en pelskledt «kul» mellom øynene. Foto: Veterinærinstituttet

– Hvert år får vi inn flere meldinger om hjortevilt med unormal og avvikende atferd. Dette er viktig informasjon for oss, for å kunne overvåke helsetilstanden til disse dyrene, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig og prosjektleder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) ved Veterinærinstituttet.

Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen. Årsakene kan være mange og ha ulik grad av alvorlighet.

Ønsker video og bilde

– På grunn av at skrantesyke (CWD) hos villrein, elg og hjort nylig er oppdaget, er det er ekstra viktig at myndighetene blir varslet, helst med video og bilde. Da kan mulige sykdomstilstander oppdages på et tidlig tidspunkt, og dyrevelferden til hjorteviltet bli ivaretatt på best mulig måte, sier Madslien.  

Et alvorlig sykt dyr vil ofte være mindre vaktsomt og virke mer ”tamt” enn normalt. Dyret kan virke apatisk, aggressivt eller vise annen unormal atferd. Alvorlig syke dyr vil ofte ha slepende eller sjanglete gange, henge med hodet og ikke bevege ørene så mye som normalt.

Symptomer på sykdom

Ved sykdommer i hjernen og nervesystemet vil en ofte kunne se tilsynelatende blindhet og unormal respons på lyd og bevegelser. Dyra kan stange eller stå og lene hodet mot trær, eller de kan bevege seg unormalt. I enkelte tilfeller kan en se lammelser, kramper eller rykninger.

 

Les mer om sykdomstilstander, utenom skrantesyke (CWD), som kan medføre unormal atferd