Hopp til innhold

Elg skrantesjuke Villrein

To nye tilfeller av skrantesjuke

Mattilsynet har mottatt prøveresultater fra Veterinærinstituttet som bekrefter to nye tilfeller av skrantesjuke. Det ene tilfellet er en villrein i Nordfjella. Det andre er ei elgku fra Lierne i Nord-Trøndelag.

To nye tilfeller av skrantesjuke
Foto Christer M. Rolandsen/NINA.

Det er med dette funnet skrantesjuke hos syv villrein i Nordfjella. Fire i år og tre i fjor. I 2016 ble det også funnet to tilfeller av skrantesjuke på elg i Selbu i Sør-Trøndelag. Tilfellet i Lierne er det tredje tilfellet av skrantesjuke på elg.

Intensiverer prøvetakingen i Trøndelag

Funnet av skrantesjuke på denne elgen gjør at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå vurderer hvordan vi kan øke prøveinnsamlingen av viltlevende hjortedyr fra området ytterligere. I tillegg til testing ville hjortedyr tas det prøver av oppdrettshjort og all tamrein over 1 år som sendes til slakt.

-Vi ber jegere og andre som ser hjortedyr som viser tegn til sykdom om å varsle Mattilsynet. Dyr som er smittet av skrantesjuke kan være magre og de kan være mindre sky for mennesker enn vanlig, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som skjøt elgen. Slakteskrotten og slakterester som lå igjen på fellingsstedet er tatt hånd om av Mattilsynet og blir sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.

Kontaktinformasjon Mattilsynet