Hopp til innhold

Forskning Jakt skrantesjuke Villrein

Spørreundersøkelse om skrantesjuke og storviltjegere

Hvordan synes den norske storviltjegeren at myndighetene har håndtert funnet av smittsom skrantesjuke hos villrein i Norge? Vi ønsker bedre kunnskap om dette og inviterer deg som har betalt jegeravgift og er registrert jeger til å svare på en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelse om skrantesjuke og storviltjegere
Villrein. Foto: Per Jordhøy, Norsk institutt for naturforskning

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. I 2016 ble skrantesjuke påvist for første gang hos villrein i Norge.

​​​​​​​​Undersøkelsen er finansiert av Miljødirektoratet. Den gjennomføres i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Universitet i Oslo. I tillegg til å få svar på spørsmål om skrantesjuke, er vi interessert i mer generell kunnskap om den norske jegeren.

Besvares anonymt

Undersøkelsen besvares anonymt, og kan ikke kobles til enkeltpersoner. Data vil bli lagret i henhold til gjeldende regelverk. Det er selvsagt frivillig å delta i studien, men vi håper du vil bidra med ditt syn på hvordan myndighetene har håndtert situasjonen med smittsom skrantesjuke.

Kontaktpersoner og lenke til spørsmålene

Dersom du har spørsmål til studien, kontakt Atle Mysterud eller Christer M. Rolandsen.

Klikk her for å svare på undersøkelsen  

Det tar ca. 10 minutter å svare.

Svarfrist 5. februar 2019.