Hopp til innhold

Elg Forvaltning Hjort Jakt

Slik fører du sett elg og sett hjort

Slik fører du sett elg og sett hjort

Settogskutt.no er en digital innlevering av skjemaene sett elg og sett hjort og slaktevekt. Siden ble lansert i 2012, og i fjor kom også muligheten for å registrere slaktevekt.

Settogskutt.no er tilpasset både mobil, nettbrett og PC. Data kan registreres fortløpende etter endt jaktdag, dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som observeres og felles underveis i jakta for ditt område og din kommune. Dette gjør det enklere for jegeren, samtidig som kommunene spares for mye punshing av data.

Hvordan registrere på settogskutt.no?

Jaktleder har ansvaret for å registrere skjema på www.settogskutt.no, men kan delegere det til andre på jaktlaget om det er ønskelig. For å registrere data trenger man jegernummer og fødselsdato.
Settogskutt.no er bygd opp med tre steg.

 1. Registrere sett og skutt elg/sett og skutt hjort
 2. Registrere slaktevekt
 3. Gi beskjed ved jaktslutt, til valdansvarlig og kommunen

I 2013 var det 208 kommuner som helt eller delvis benyttet seg av dette under elgjakt, og 7711 slaktevekter ble lagt inn via settogskutt.no på elg. De samme tallene for hjort i 2012 var at 163 kommuner tok helt eller delvis i bruk settogskutt.no, og 3574 slaktevekter ble lagt inn.

Stor betydning for forvaltningen

De fleste elgjegere har registret dyr siden midten av 1980-tallet, og de siste årene har også stadig flere jaktlag med hjortejegere bidratt med rapportering fra sine observasjoner i skog og fjell. Dette har hatt stor betydning for hjorteviltforvaltningen i Norge, i og med at data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon.

Slik teller du dyr – sjekkliste!

Selv om vi i Norge har registret hjortevilt lenge kan du som jeger likevel av og til vært i tvil om hvordan du skal telle antall elg eller hjort. Under følger en sjekkliste som kan hjelpe deg i de situasjonene su er usikker.

 • Vær nøye med å fylle ut sett elg/hjort-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se dyr.
 • Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg- eller sett hjort-data, eller å delegere jobben til en annen i jaktlaget
 • Alle observasjoner av dyr sett under jakt skal føres. Såkalte dobbeltobservasjoner, dyr de mener er observert av flere jegere samme dag, skal ikke kanselleres. Antall dyr sett per jaktdag blir dermed det samlede antallet dyreobservasjoner for alle jegerne i jaktlaget.
 • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på vei til jakten føres ikke.)
 • Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i kolonnen «innmark».
 • Dyr som felles skal også være registrert som sette dyr.
 • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med gevær og 6 timer jaktet.
 • For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr).
 • Ved samtidig jakt på både elg og hjort, skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-skjema.

Her finner du papirskjema

Du kan selvsagt enda registrere sett elg og hjort på den gamle måten. Skjema for sett elg finner du her og skjema for sett hjort finner du her.

Har du noen spørsmål om settogskutt.no? Kontakt Naturdata på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.