Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
16.jan1030003000000000040000Uvær. Ankomst nytt lag
17.jan11210001242753649000361358216,500Recon og utfraktDyra langt vest, mye flytid
18.jan1184001201011000123831400Hente de som kjørte ut skutre4 skutre kjørt ut og satt igjen i fjellet
19.jan11660012152813000841631200Utfrakt personell, forsøk på recon og utfraktFor dårlig vær til å få fraktet ut igjen personell og dyr
20.jan101200012000000000040000
21.jan11210001272193746100371604216,500Recon og utfrakt av dyr, sjekk av RV50Dyra langt vest, mye flytid
22.jan101200012000000000030000Kun prøvetaking og opprydding på avtroppende lag i dag. Besøk fra Amu + Org (5 stk)
23.jan101200012000000000040000Prøvetaking, vedlikehold forsendelse av CWD pos bukk/ destruksjon av skrotter.
24.jan1112000120000000004340000Dårlig vær. Kun arbeid ved base og rubb-hall. Forsøk på rekognosering innover fjellet, men personell måtte snu.
25.jan112500700000000026530000Rekognosering/Måtte nu pga værforhold. Arbeid i rubb- hall. Destruksjon av dyr/ rydding/brøyting
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.