Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
27.nov1129001111216294201030584113,75001 bukk funnet død, ukjent dødsårsak ingen ytre skader
28.nov1139001203811140001167720000Helikopter har teknisk svikt. Klart 29.11.
29.nov11310001353413525700052557116,200Personell/dyrHentet ut alle felte dyr fra 28. og 27.11, og alle fra dagens felling, 29.11.
30.nov114900137171135440003542921200Personell/dyr95 dyr prøvetatt i dag, lagt på vent og prøver er sendt sammen med CWD-positiv rein og selvdød rein med Knut Madslien til VI for analyse.
01.des1131000135271244530004451711300Utfrakt av dyrAlle felte dyr i dag er fraktet ut og klare for prøvetaking.
02.des101300013000000000030000Alle mannskaper i hall for prøvetaking/destruering. Vedlkehold, omstikking av løyper.
03.des1013000130000000001540000Ingen på felling i dag pga uvær. Forefallende arbeid og vedlikehold. 5 personer samt helikoptermannskapet dimitert på ettermiddagen i dag.
04.des10800080000000001840000Ingen felling i dag. Forefallende arbeid før hjemreise.
05.des1020002000000000040000Ingen aktivitet, dårlig vær.
06.des10400040000000001240000Brøyting, div. adm
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.